Search Reports and Articles

GADC Reports and Articles

The Gender Alliance for Development Center (GADC) (ex-Women’s Center) was set up in 1994 as part of a project of “Refleksione” (Reflections), funded by the Women’s Program of the Open Society Institute for Albania (Soros). In June 1995, by decision of the Tirana District Court, it was formally registered on the basis of article 55 Law 7850, dates 28.07.1994 on the Civil Code of the Republic of Albania. The GADC was registered on 4 March 2002 according to the New NGO Law in Albania.

Cover

Title

Description

Newsletter: NO ROOM for violence and harassment in the workplace!

Newsletter

13 March 2024

On 06.03.2024, at 16:00, the Gender Alliance for Development Center, with the support of the Swedish Government through Olof Palme International Center, organized a Discussion Panel titled: “NO ROOM for violence and harassment in the workplace!” in support of the project: “Furthering Women’s Labour Rights and Protection, with a special focus on women workers in garment.” This activity was organized in the framework of FemFEST 2024, in collaboration with BASHArt. The main purpose of the panel was to discuss the nuances and complexity of violence and harassment in the workplace, as well as engagement in a cooperative dialogue which aims to identify innovative approaches and action steps for improving safety in the workplace and fostering a culture of dignity and respect. This panel also aimed to raise awareness among the officials and the public regarding the importance of this issue and to promote a joint commitment to create a safer, fairer and more respectful work environment for all employees, with a special focus on women employees. Click download to read more.

Download

Buletin Informativ: S’KA ORAR për dhunë dhe ngacmime në vendin e punës!

Newsletter

13 March 2024

Në datë 06.03.2024 në orën 16:00 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim me mbështetjen e Qeverisë Suedeze përmes Olof Palme International Center organizoi një Panel Diskutimi “S’KA ORAR për dhunë dhe ngacmime në vendin e punës!” në mbështetje të projektit “Përmirësimi i të Drejtave të Punës dhe Mbrojtjes së Grave, me fokus të veçantë tek gratë punonjëse në sektorin e veshjeve”. Ky aktivitet u organizua në kuadër FemFEST 2024, në bashkëpunim me BASHArt. Qëllimi kryesor i panelit ishte diskutimi në lidhje me nuancat dhe kompleksitetin e dhunës dhe ngacmimit në vendin e punës si dhe angazhim në një dialog bashkëpunues që synon identifikimin e qasjeve inovative dhe hapave të veprimit për të rritur sigurinë në vendin e punës dhe për të nxitur një kulturë dinjiteti dhe respekti. Gjithashtu ky panel synonte të ndërgjegjësonte opinionin publik dhe zyrtarët për rëndësinë e kësaj çështjeje dhe për të nxitur një angazhim të përbashkët për të krijuar një ambient pune më të sigurt, më të drejtë dhe më të respektueshëm për të gjithë punonjësit, me një fokus të veçantë tek gratë punonjëse. Lexoni Buletinin Informativ per me shume detaje.

Download

Buletin Informativ_Tryezë Diskutimi: “Dhuna dhe Seksizmi ndaj Grave e Vajzave në Politikë”

Newsletter

02 May 2023

Tiranë, më 26.4.2023. Të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për ekzistencën e dhunës dhe seksizmit ndaj grave dhe vajzave në politikë. Për të diskutuar në lidhje me këtë temë, Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" dhe Fondacioni Westminster për Demokraci kanë organizuar një tryezë diskutimi me pjesëmarrjen e grave e vajzave nga politika shqiptare dhe nga shoqëria civile. Lexoni me shume ne materialin bashkangjitur .

Download

Info Session: Thirrje per Aplikime per Grante

Prezantim

28 March 2023

Rrjeti i Mbikëqyrjes së Buxhetimit Gjinor (RrMBGj) ka kënaqësinë të ftojë të gjitha organizatat e shoqërisë civile që janë të interesuara per te aplikuar ne "Thirrjen për Aplikime për Ngritjen e Kapaciteteve dhe Dhënien e Granteve" në Buxhetimin e Përgjigjshëm Gjinor dhe Përgjigjen e Qëndrueshme. Bashkangjitur gjeni prezantimin e Sesionit Informativ.

Download

Thirrje Publike për Aplikime për Ngritjen e Kapaciteteve në Buxhetimin e Përgjigjshëm Gjinor dhe përgjigjes së qëndrueshme nga Rrjeti i Mbikëqyrësve të Buxhetimit Gjinor

Thirrje Publike

20 March 2023

Referenca e Kërkesës Nr: 2841/02/23 Projekti: FUQIZIMI I TRANSPARENCËS DHE LLOGARIDHËNIES PËR BARAZINË GJINORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR DHE MOLDAVI (RRJETI I MBIKQYRJES SË BUXHETIMIT GJINOR (RrMBGj), FAZA II) Financuar nga: Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Partnerët Zbatues: Centre for Research and Policy Making, Gender Alliance for Development Centre; Centre for Civil Society Promotion; Kosovo Women’s Network; Women Action; Gender Knowledge Hub, Keystone Moldova Rrjeti i Mbikqyrjes së Buxhetimit Gjinor (RjMBGj) shpall Thirrjen Publike për Aplikime për Ngritjen e Kapaciteteve dhe Dhënien e Granteve në Përgjigjen e Buxhetimit Gjinor dhe përgjigjes së qëndrueshme nga Rrjeti i Mbikëqyrjes së Buxhetimit Gjinor nga Maqedonia e Veriut, Serbia, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, dhe Moldavia. Per me shume detaje lexoni materialin bashkangjitur

Download

Raporti Vjetor GADC 2022

Raport

17 March 2023

Viti 2022 për Qendrën “Aleanca Gjinore për Zhvillim” ka qenë një periudhë e mbushur me arritje dhe sfida të cilat kanë forcuar angazhimin tonë për avancimin e barazisë gjinore në shoqërinë shqiptare. Duke vazhduar misionin tonë të përkushtuar për të ndryshuar normat sociale dhe të kontribuojmë në krijimin e një mjedisi ku të drejtat dhe mundësitë e grave dhe vajzave janë të mbrojtura dhe respektuara, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim ka shënuar një vit të pasur me aktivitete dhe ndërhyrje të ndryshme.

Download

Delivering on SDG 5.C.1. In Western Balkans and Republic of Moldova

Report

11 January 2023

Budget cycle for year 2021 proportion of countries with systems to track and make public allocations for gender equality a CSO perspective

Download

Raport monitorues_Mjedisi dhe Gjinia_Bashkia Kamez

Report

30 November 2022

Ky Raport monitorues është hartuar në kuadrin e projektit “Krijimi i Aleancave Lokale Feministe Mjedisore”, që implementohet nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe mbështetet nga Reactor - Research in Action dhe partnerët e tyre përmes Aksionit "Përparimi i Barazisë Gjinore përmes Procesit të Anëtarësimit në BE". Ky Aksion financohet nga Bashkimi Europian dhe bashkëfinancohet nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar. Ky publikim është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian dhe është bashkëfinancuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar. Përmbajtja e tij është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Europian apo të Agjensisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar.

Download

Raport monitorues_Mjedisi dhe Gjinia_Bashkia Puke

Report

30 November 2022

Ky Raport monitorues është hartuar në kuadrin e projektit “Krijimi i Aleancave Lokale Feministe Mjedisore”, që implementohet nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe mbështetet nga Reactor - Research in Action dhe partnerët e tyre përmes Aksionit "Përparimi i Barazisë Gjinore përmes Procesit të Anëtarësimit në BE". Ky Aksion financohet nga Bashkimi Europian dhe bashkëfinancohet nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar. Ky publikim është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian dhe është bashkëfinancuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar. Përmbajtja e tij është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Europian apo të Agjensisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar.

Download

Raport monitorues_Mjedisi dhe Gjinia_Bashkia Vlore

Report

30 November 2022

Ky Raport monitorues është hartuar në kuadrin e projektit “Krijimi i Aleancave Lokale Feministe Mjedisore”, që implementohet nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe mbështetet nga Reactor - Research in Action dhe partnerët e tyre përmes Aksionit "Përparimi i Barazisë Gjinore përmes Procesit të Anëtarësimit në BE". Ky Aksion financohet nga Bashkimi Europian dhe bashkëfinancohet nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar. Ky publikim është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian dhe është bashkëfinancuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar. Përmbajtja e tij është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Europian apo të Agjensisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar.

Download

Forumi FREJA 2022

10 November 2022

11 - 13 Nentor 2022 Eshte mbajtur ne Beograd ne format hibrid, Forumi i 16-te FREJA. Pergjate tre diteve te forumit, pjesemarres nga Ballkani Perendimor, Turqia dhe Suedia ne seminare dhe workshope diskutuan mbi Demokracine, Mundesite e Barabarta dhe Qendrueshmerine. 

Download

Running up that hill: economic strengthening of women in Western Balkans Gender

Report

09 November 2022

This publication was created within the Gender Budget Watchdog Network in the Western Balkans and Republic of Moldova Project with financial support from the Austrian Development Agency (ADA) and Swedish International Development Agency (SIDA). The views expressed in this study are those of the authors and do not necessarily reflect the views of ADA or SIDA.

Download

Rehabilitation and reintegration services within the social welfare system in the Republic of Albania for women survivors of violence - Second Edition

Report

26 October 2022

This is the Second Edition Report, which measures the experiences of women survivors of violence, service users in receiving support from social service centers and services provided by women's CSOs. This report provides information on shelters and other services for women survivors of domestic violence over the past 12 months. This report was produced in the framework of the regional project: “Institutionalizing Quality Rehabilitation and Reintegration Programs for Violence Survivors” which is supported by the Austrian Development Agency. The first edition can be found following this link: https://gadc.org.al/media/files/upload/Final%20report_GADC_V2.pdf

Download

Bashkëpunimi mes OJQ-ve të grave dhe ofruesve të kujdesit shëndetësor. Një studim krahasues në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi

Report

15 September 2022

Rrjeti Europian i Grave kundër Dhunës (Women against Violence Europe Network – WAVE) është një rrjet mbarë-evropian me mbi 160 anëtarë (ku përfshihen OJQ të grave, rrjete të OJQ-ve dhe anëtarë individualë) në 46 vende evropiane, të cilët i përkushtohen adresimit dhe parandalimit të dhunës ndaj grave dhe vajzave. Që nga themelimi i tij në vitin 1994, WAVE ka punuar për të promovuar dhe forcuar të drejtat njerëzore të grave dhe fëmijëve, dhe për t’u mundësuar grave e fëmijëve të tyre që të jetojnë të lira nga dhuna, veçanërisht përmes ndërtimit dhe forcimit të një rrjeti të fortë evropian shërbimesh të specializuara mbështetjeje, ekspertësh dhe të mbijetuarash.

Download

Raporti studimor POP “Informimi, Njoftimi dhe Konsultimi Publik nga bashkia Tirane"

Raport

25 July 2022

Raporti studimor “Informimi, Njoftimi dhe Konsultimi Publik nga pushteti vendor” realizohet në kuadër të projektit “Përballja e Ofertave Politike – POP”. Ajo është një nismë e rrjetit të 12 organizatave të shoqërisë civile shqiptare udhehequr nga GADC dhe mbështetur nga Olof Palme International Centre në kuadër të një programi të financuar nga Suedia: “Shoqëria Civile, Pjesëmarrja Qytetare, Llogaridhënia dhe Ndryshimi Social” dhe nga National Endowment for Democracy.

Download

Social Mapping for Children with Disabilities in Lushnja Municipality

Report

10 May 2022

This report examines the situation of children with disabilities in the municipality of Lushnja through the methodology of Social Mapping. The main goal of the social mapping is to contribute to the documentation of the needs for social and health services that the children with disabilities have in the municipality of Lushnja. By providing appropriate services, the efforts are aimed at strengthening social cohesion at local level building social inclusion by improving the quality of citizens life. The work for preparing this report is supported by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and the Network of Associations of Local Authorities of South East Europe. The report it is based on the findings from the social mapping conducted in Municipality of Lushnja. The contents of this publication are the sole responsibility of the authors and can in no way be taken to reflect the views of GIZ GmbH

Download

Social Mapping for Children with Disabilities in Patos Municipality

Report

10 May 2022

This report examines the situation of children with disabilities in the municipality of Patos through Social Mapping. The main goal of the social mapping is to contribute to the documentation of the needs for social and health services that the children with disabilities have in the municipality of Patos, and which are "left behind (LNOB)". By providing appropriate services, the efforts are aimed at strengthening social cohesion at local level building social inclusion by improving the quality of citizens life. This report has been created with support of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and the Network of Associations of Local Authorities of SouthEast Europe. It is based on the findings from the social mapping conducted in Municipality of Patos. The contents of this publication are the sole responsibility of Gender Alliance for Development Centreand can in no way be taken to reflect the views of GIZ GmbH.

Download

Hartëzimi Social për identifikimin e nevojave për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara në bashkinë Patos

Report

10 May 2022

Ky raport shqyrton situatën e fëmijëve me aftësi të kufizuara në bashkinë Patos nëpërmjet metodologjisë së Hartëzimit Social. Qëllimi kryesor i hartëzimit social është të kontribuojë në dokumentimin e nevojave për shërbime sociale dhe shëndetësore që fëmijët me aftësi të kufizuara kanë në bashkinë e Patosit. Duke ofruar shërbimet e duhura, përpjekjet synojnë forcimin e kohezionit social në nivel vendor duke forcuar përfshirjen sociale dhe duke përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve. Puna për përgatitjen e këtij raporti mbështetet nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH si edhe Network of Associations of Local Authorities of South East Europe. Raporti bazohet në gjetjet e hartëzimit social të realizuar në Bashkinë Lushnjë. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pasqyron pikëpamjet e GIZ GmbH.

Download

Hartëzimi Social për identifikimin e nevojave për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara në bashkinë Lushnjë

Report

10 May 2022

Ky raport shqyrton situatën e fëmijëve me aftësi të kufizuara në bashkinë Lushnjë nëpërmjet metodologjisë së Hartëzimit Social. Qëllimi kryesor i hartëzimit social është të kontribuojë në dokumentimin e nevojave për shërbime sociale dhe shëndetësore që fëmijët me aftësi të kufizuara kanë në bashkinë e Lushnjës. Duke ofruar shërbimet e duhura, përpjekjet synojnë forcimin e kohezionit social në nivel vendor duke forcuar përfshirjen sociale dhe duke përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve. Puna për përgatitjen e këtij raporti mbështetet nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH si edhe Network of Associations of Local Authorities of South East Europe. Raporti bazohet në gjetjet e hartëzimit social të realizuar në Bashkinë Lushnjë. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pasqyron pikëpamjet e GIZ GmbH.

Download

CSSP Regional Assessment

Study Report

15 April 2022

Cooperation between women’s NGOs and healthcare providers A comparative study in the Western Balkans and Turkey. This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of WAVE and do not necessarily reflect the views of the European Union. The content of this publication does not necessarily reflect the views of UN Women, its Executive Board or the United Nations Member States. The designations in this publication do not imply an opinion on the legal status of any country or territory, or its authorities, or the delimitation of frontiers. The text has not been edited to official publication standards and UN Women accepts no responsibility for error.

Download

Gender-Based Discrimination and Labour in Albania - Second Edition

Report

15 March 2022

This report examines gender-based discrimination and labour as part of a regional initiative in six Western Balkan countries, supported by the European Union (EU) and co-funded by the Swedish International Development Agency (Sida). The research aimed to provide information about shortcomings in the relevant legal framework; the prevalence and nature of gender-based discrimination related to labour; the extent to which people have filed claims; how institutions have treated such cases; and how these have changed since 2018, if at all. Conducted in 2018 and 2021, the research involved mixed methods, including a desk review, online survey, and interviews. Its contents are the sole responsibility of Gender Alliance for Development Centre and do not necessarily reflect the views of the European Union or Sida.

Download

Diskriminimi me Bazë Gjinore dhe Puna në Shqipëri - Botimi i Dytë

Raport

15 March 2022

Ky raport analizon diskriminimin me bazë gjinore në punë, si pjesë e një nisme rajonale për të adresuar këtë lloj diskriminimi në gjashtë vende të Ballkanit perëndimor, mbështetur nga Bashkimi Evropian (BE) dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA). Hulumtimi ka për qëllim të ofrojë informacion rreth mangësive në kornizën ligjore; natyrën dhe përhapjen e diskriminimit me bazë gjinore në punë; përdorimin e ankesave nga ana e punëmarrësve dhe si i kanë trajtuar institucionet këto raste. I zhvilluar në vitin 2018 dhe 2021. Përmbajtja e këtij raporti është përgjegjësi e vetme e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton detyrimisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe/ose të Sida.

Download

Raporti Vjetor GADC 2021

Raport

13 March 2022

Viti 2021 ishte një vit i ngarkuar dhe produktiv për GADC. Ne realizuam shumë aktivitete, konferenca, trajnime, informime buxhetore, takuam e trajnuam shumë gra e vajza në të gjithë Shqipërinë, mbrojtëm përpara sistemit të drejtësisë disa gra e vajza të diskriminuara në tregun e punës dhe shumë e shumë punë të tjera të cilat I kemi prezantuar në rrjetet tona sociale dhe në website www.gadc.org.al Lexoni Raportin Vjetor per vitin 2021!

Download

Raporti i vitit te dyte te monitorimit te Kontrates Sociale POP per bashkine Tirane

Raport

06 October 2021

Rrjeti “Përballja e Ofertave Politike – POP”, synon të rrisë debatin publik dhe informacionin te qytetarët si dhe orientimin e platformave drejt nevojave dhe prioriteteve të tyre. Përmes aktiviteteve projekti synon të forcojë demokracinë shqiptare, duke nxitur transparencën dhe llogaridhënien. Përballja e Ofertave Politike - POP, është një nismë e rrjetit të organizatave të shoqërisë civile shqiptare mbështetur nga Olof Palme International Centre në kuadër të një programi të financuar nga Suedia: “Shoqëria Civile, Pjesëmarrja Qytetare, Llogaridhënia dhe Ndryshimi Social” dhe National Endowement for Democracy.

Download

Fier_Watchdog Report on Gender Responsive Budgeting

Report

05 October 2021

Sub-grantee New Epoch in the framework of the "Gender Budget Watchdog Network in Western Balkans and the Republic of Moldova" supported by the Austrian Development Agency and Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete and with the assistance of Gender Alliance for Development Center produced in compliance with its findings and monitoring of the Municipality of Fier budget, a watchdog report and position paper, including recommendations for the 2022 budget.

Download

Elbasan_Watchdog Report on Gender Responsive Budgeting

Report

05 October 2021

Sub-grantee Woman Forum Elbasan in the framework of the "Gender Budget Watchdog Network in Western Balkans and the Republic of Moldova" supported by the Austrian Development Agency and Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete and with the assistance of Gender Alliance for Development Center produced in compliance with its findings and monitoring of the Municipality of Elbasan budget, a watchdog report and position paper, including recommendations for the 2022 budget.

Download

Tirane_Watchdog Report on Gender Responsive Budgeting

Report

05 October 2021

Sub-grantee Coalition for Free and Fair Elections in the framework of the "Gender Budget Watchdog Network in Western Balkans and the Republic of Moldova" supported by the Austrian Development Agency and Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete and with the assistance of Gender Alliance for Development Center produced in compliance with its findings and monitoring of the Municipality of Tirana budget, a watchdog report and position paper, including recommendations for the 2022 budget.

Download

Lushnje_Watchdog Report on Gender Responsive Budgeting

Report

05 October 2021

Sub-grantee Citizen's Voice in the framework of the "Gender Budget Watchdog Network in Western Balkans and the Republic of Moldova" supported by the Austrian Development Agency and Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete and with the assistance of Gender Alliance for Development Center produced in compliance with its findings and monitoring of the Municipality of Lushnja budget, a watchdog report and position paper, including recommendations for the 2022 budget.

Download

Durres_Watchdog Report on Gender Responsive Budgeting

Report

05 October 2021

Sub-grantee Civil Society Development Center in the framework of the "Gender Budget Watchdog Network in Western Balkans and the Republic of Moldova" supported by the Austrian Development Agency and Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete and with the assistance of Gender Alliance for Development Center produced in compliance with its findings and monitoring of the Municipality of Durres budget, a watchdog report and position paper, including recommendations for the 2022 budget.

Download

Vlora_Watchdog Report on Gender Responsive Budgeting

Report

05 October 2021

Sub-grantee Vlora Youth Center in the framework of the "Gender Budget Watchdog Network in Western Balkans and the Republic of Moldova" supported by the Austrian Development Agency and Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete and with the assistance of Gender Alliance for Development Center produced in compliance with its findings and monitoring of the Municipality of Vlora budget, a watchdog report and position paper, including recommendations for the 2022 budget.

Download

Review of Cases of Femicide in the Western Balkans Region -2020 Baseline Report

Report

26 August 2021

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore_Bashkia Sarande

Report

02 July 2021

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që po zbatohet nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e SIDA, UNDP, UNFPA dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore_Bashkia Pogradec

Report

02 July 2021

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që po zbatohet nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e SIDA, UNDP, UNFPA dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore_Bashkia Lezhë

Report

02 July 2021

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që po zbatohet nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e SIDA, UNDP, UNFPA dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore_Bashkia Kamëz

Report

02 July 2021

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që po zbatohet nga UNDP, UN Womend he UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e SIDA, UNDP, UNFPA dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore_Bashkia Fier

Report

02 July 2021

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që po zbatohet nga UNDP, UN Womend he UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e SIDA, UNDP, UNFPA dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore_Bashkia Kurbin

Raport

30 June 2021

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe nuk reflekton opinionin e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore_Bashkia Vlore

Raport

30 June 2021

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe nuk reflekton opinionin e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore_Bashkia Tirane

Raport

30 June 2021

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe nuk reflekton opinionin e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore_Bashkia Puke

Raport

30 June 2021

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe nuk reflekton opinionin e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore_Bashkia Korce

Raport

30 June 2021

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe nuk reflekton opinionin e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore_Bashkia Elbasan

Raport

30 June 2021

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe nuk reflekton opinionin e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore_Bashkia Durres

Raport

30 June 2021

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe nuk reflekton opinionin e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore Bashkia Berat

Raport

30 June 2021

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe nuk reflekton opinionin e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Raporti Studimor “Përfshirja dhe Angazhimi Qytetar në Nivel Vendor”

Raport

22 June 2021

Ky raport studimor vjen në kuadër të Projektit: "Nxitja e përgjegjësisë politike në qeverisjen vendore” i cili zbatohet nga Rrjeti POP - Përballja e Ofertave Politike dhe financohet nga National Endowment for Democracy. Përmbajtja e këtij raporti është përgjegjësi vetëm e autores dhe RRjetit POP dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e National Endowment for Democracy

Download

Raport Vjetor 2020

Report

06 June 2021

Gjatë vitit 2020 Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” zhvilloi disa projekte dhe u angazhua në shumë aktivitete të paparashikuara për shkak të pandemis COVID-19. Ky vit ishte një vit mjaft i vështirë për të gjithë, duke sjellë ndryshime në mënyrën e organizimit të punës,takimeve, përmbushjes së objektivave por edhe në jetën e përditshme. Fokusi ynë kryesor ishte siguria e stafit, bashkëpunëtorëve por edhe përmbushja dhe organizimi I aktiviteteve të projekteve të ndryshme të parashikuara për vitin 2020. Me anë të rritjes së kapaciteteve digitale të stafit dhe bashkëpunëtorëve arritëm që të përmbushim me sukses edhe një vit tjetër që i shtohet eksperiencës së gjatë të organizatës. Ishte një vit mjaft hektik, por që na tregoi se vendi ynë ka nevojë të vazhdueshme për përmirsimin e mënyrës organizative për ti ardhur në ndihmë grupeve të veçanta dhe në nevojë por edhe popullatës në përgjithësi. Viti 2020 ishte një vit ZOOM-esh, konferencash dhe takimesh online, që na solli në vëmëndje se sa i rëndësishëm është interaktiviteti njerëzor. Më poshtë do të lexoni një përmbledhje të aktiviteteve tona përgjatë këtij viti dhe lidhje të ndryshme të cilat do t’ju drejtojnë në faqet tona të internetit ku mund të mësoni më shumë mbi veprimtarinë dhe nismat e GADC.

Download

Rehabilitation and reintegration services within the social welfare system in the Republic of Albania for women survivors of violence

Report

02 June 2021

This report measures the experiences of women survivors of violence, service users in receiving support from social service centers and services provided by women's CSOs. This report provides information on shelters and other services for women survivors of domestic violence over the past 12 months. This report was produced in the framework of the regional project: “Institutionalizing Quality Rehabilitation and Reintegration Programs for Violence Survivors” which is supported by the Austrian Development Agency.

Download

Shërbime rehabilitimi dhe riintegrimi brenda sistemit të mirëqenies sociale në Republikën e Shqipërisë për gratë e mbijetuara nga dhuna

Raport

02 June 2021

Ky raport mat përvojat e grave të mbijetuara nga dhuna, përdoruese të shërbimeve në marrjen e mbështetjes nga qendrat e shërbimeve sociale dhe shërbimet e ofruara nga OShC-të e grave. Ky raport sjell informacion mbi strehat dhe shërbimet e tjera për gratë e mbijetuara nga dhuna në familje gjatë 12 muajve të fundit. Ky raport u prodhua ne kuader te projektit rajonal: "Institucionalizimi i Programeve të Rehabilitimit dhe Riintegrimit Cilësor për të Mbijetuarat e Dhunës" i cili mbeshtetet nga Agjencia Austriake per Zhvillim.

Download

Dhuna në familje në pandemi, rruga e vështirë e viktimave për mbrojtje

Artikull

26 May 2021

"Dhuna në familje në pandemi, rruga e vështirë e viktimave për mbrojtje" nga Dashamir Biçaku. Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e autorit dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Monitorimi i MKR dhe analize e gjyqesorit ne luften kunder dhunes ndaj grave dhe vajzave

Prezantim

25 May 2021

Në kuadër të monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit, materiali rendit disa gjetje dhe rekomandime të përfshirjes së gjyqësorit në menaxhimin dhe trajtimin e grave dhe vajza, viktimave të dhunës në familje. Ky material u prodhua në kuadër të projektit “Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OShC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e saj të Veprimit”, i cili financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN Women. Përmbajtja është përgjegjësi vetëm e GADC, dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo Un Women.

Download

Dhuna në familje, fenomen që as pandemia nuk e ndali

Artikull

25 May 2021

"Dhuna në familje, fenomen që as pandemia nuk e ndali" nga Anxhela Ruçi. Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e autores dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Job Opportunities for a potential funded project

Announcement

01 May 2021

Job Opportunities for a potential funded project Apply immediately, but no later than Friday, May 14th, 2021 The Gender Alliance for Development Center (GADC), an Albanian non-profit organization headquartered in Tirana, invites applications by Albanian experts for the following positions here attached.

Download

Standarti i Pagës Bazë në Evropë

Raport

07 April 2021

Paga e denjë në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore nga Clean Clothes Campaign. Perktheu ne shqip Qendra Aleanca Gjinore per Zhvillim. Ndalohet kopjimi pa leje i ketij botimi, per cdo rast na shkruani ne [email protected]

Download

Rimëkëmbja e familjeve të prekura nga Tërmeti i 26 Nëntorit 2019

Raport

22 February 2021

Rasti i njësive administrative Sukth dhe Katund i Ri, Durrës

Download

“Sigurimi i kushteve të duhura të punës për gratë punëtore në fabrikat e veshjeve dhe këpucëve në Shqipëri”

Prezantim

19 January 2021

Prezantim i punes se GADC ne Tryezën Kombëtare të Diskutimit: “Të drejtat e grave punonjëse në fabrikat “fason”, Covid 19 dhe perspektiva për vitin 2021”

Download

BASHKOHUNI ME NE PËR TI THËNË STOP DHUNËS NDAJ GRAVE DHE VAJZAVE DHE DHUNËS NË FAMILJE!

Fletepalosje

30 December 2020

Kjo fletëpalosje përmban informacion për gra e vajza që përjetojnë dhunë të çfarëdo forme, përfshirë seksuale apo dhunë në familje.

Download

Edicioni i parë i Buletinit të RrMBGj

Buletin Informues

29 December 2020

Shikoni përmbledhjen e aktiviteteve të realizuara deri më tani në kuadër të projektit “Rrjeti Mbikqyrës i Buxhetimit Gjinor në Ballkanin Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë” në edicionin e parë të buletinit të RrMBGj.

Download

Employment Status of Women and Girls in Albania and Kosovo, with best practices from the region

Report

15 December 2020

Report prepared in the framework of the 2-day Open Regional Forum on "Employment Status of Women and Girls in Albania and Kosovo, with best practices from the region". The forum was held on October 14 - 15, 2020 and is organized by the Gender Alliance for Development Center in the framework of the regional project "Increasing women’s access to employment" in Albania which is implemented in partnership with the Institute Democracy for Development, D4D (Kosovo) supported by the Royal Norwegian Embassy in Pristina. This content is responsibility only of the authors and does not reflect the views of the D4D and the Royal Norwegian Embassy in Pristina.

Download

Statusi i Punësimit të Vajzave e Grave në Shqipëri e Kosovë me Histori Suksesi nga Rajoni

Raport

15 December 2020

Raport i përgatitur në kuadër të Forumit të Hapur Rajonal 2 ditor me temë "Statusi i Punësimit të Grave dhe Vajzave në Shqipëri dhe Kosovë, me praktikat më të mira nga rajoni". Forumi u mbajt në datat 14 - 15 tetor 2020. Forumi u organizua nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” në kuadër të projektit rajonal “Rritja e qasjes së grave në punësim” në Shqipëri i cili zbatohet në partneritet me Institutin Demokraci për Zhvillim, D4D (Kosovë) mbështetur falë përkrahjes së Ambasadës Mbretërore Norvegjeze në Prishtinë. Përmbajtja është përgjegjësi e autorëve dhe nuk reflekton këndvështrimin e D4D dhe Ambasadës Mbretërore Norvegjeze në Prishtinë.

Download

Ndal dhunës, vetëm bashkë mund t’ia dalim!

Artikull

10 December 2020

16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore! Ndal dhunës, vetëm bashkë mund t’ia dalim nga Alma Janka. Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe autores dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Detajet dhe hamendësimet në media, “vrasin” për së dyti gratë dhe vajzat në Shqipëri

Artikull

08 December 2020

16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore! Detajet dhe hamendësimet në media, “vrasin” për së dyti gratë dhe vajzat në Shqipëri nga Anxhela Ruçi. Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe autores dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Politikat e Prokurorisë për Ndjekjen e Rasteve të Dhunës në Familje në Shqipëri: Rast studimor për Politikat Amerikane

Artikull

03 December 2020

16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore! Politikat e Prokurorisë për Ndjekjen e Rasteve të Dhunës në Familje në Shqipëri nga Ildize Kola. Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe autores dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Mediatizimi i dhunës në familje- zgjidhje apo ridhunim?

Artikull

01 December 2020

16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore! Mediatizimi i dhunës në familje- zgjidhje apo ridhunim? nga Elion Kollçaku Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe autorit dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Për ato gra që nuk dorëzohen

Artikull

27 November 2020

16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore! Për ato gra që nuk dorëzohen nga Evis Nasto Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe autores dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

“Lehtësia shpërfillëse e vrasjeve të shumëfishta”

Artikull

25 November 2020

16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore! Ky artikull vjen në kuadër të Projektit: "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe autores dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Raporti një vjeçar Kontrata Sociale – Bashkia Tiranë

Raport

24 November 2020

Ky Raport është Përgatitur nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” në kuadër të projektit POP 2020 “Monitorimi i zbatimit të kontratës sociale në nivel lokal” dhe nuk përfaqëson qëndrimin e Olof Palme International Center dhe National Endowment for Democracy. Gjetjet dhe qëndrimet në raport janë përgjegjësi vetëm e autorëve.

Download

Raport Vjetor 2019

Report

13 October 2020

Gjatë vitit 2019 GADC ka realizuar një sërë projektesh me një impakt të konsiderueshëm në shoqëri, me qëllim luftimin e fenomeneve shkatërrues për shoqërinë si dhuna në familje, dhuna me bazë gjinore, diskriminimi apo dhuna seksuale. Të shumtë e të ndryshëm kanë qënë projektet e kësaj natyre, por të përbashkët kanë faktin se të gjitha projektet që GADC zbaton, monitorohen dhe vlerësohen duke përdorur indikatorë specifikë. Qasja në mediat lokale, shkrimi i artikujve të ndryshëm përmes së cilëve GADC ka dhënë kontributin e vet në lidhje me cështje të ndryshme nuk ka munguar, sepse GADC është zëri i të gjitha grave, është zëri që i ofron mbështetje për gratë shqiptare dhe forcë për ndryshim. Pavarësisht të gjithave, qëllimi i GADC mbetet kurdoherë i njëjti: Të fuqizojë gratë dhe të krijojë për to një të ardhme me të drejta të barabarta dhe pa përjashtim social. Të shumtë kanë që projektet që GADC ka zbatuar ndër vite, por një pasqyrë e të gjithë nismave të ndërrmarra në 2019, GADC ka zgjedhur ta paraqesë përmes këtij raporti vjetor. Më shumë se 6000 përfitues direkt dhe indirekt janë bërë pjesë e aktiviteteve tona gjatë vitit 2019

Download

Monitorimi i punës së Mekanizmit të Koordinuar të Referimit gjatë periudhës pandemike COVID-19 në bashkitë Durrës, Elbasan, Fier, Kamëz, Korçë, Lezhë, Pogradec, Sarandë, Shkodër, Vlorë, Tiranë,

Raport

05 June 2020

Ky raport është hartuar për të sjellë informacion në lidhje me reagimin e koordinuar të Mekanizmave të Referimit (MKR-ve) në bashkitë nën monitorim, gjatë periudhës së kufizimeve të lëvizjes të vendosura nga Qeveria Shqiptare për të parandaluar përhapjen e Covid-19 Raporti paraqet nje analizë të informacionit të marrë nga tre institucione shtetëror: bashkitë, Gjykatat e Rrethit Gjyqësor dhe Drejtoritë vendore e Policisë. Për të hartuar këtë raport u konsultuan edhe organizatat e shoqërisë civile që ushtrojnë veprimtari në bashkitë përkatëse për mbrojtjen e të të drejtave të grave e vajzave, kundër dhunës në familje. Për të kuptuar më shumë në lidhje sesi paraqitet fenomeni për Shqipërinë, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) ka ndërrmarrë nismën e hartimit të këtij raporti, i cili paraqet gjetje nga monitorimi i punës së Mekanizmave të referimit (MKR-ve) në lidhje me situatën e dhunës në familje gjatë izolimit në nivel bashkie. Raporti bazohet në të dhëna zyrtare të cilat janë marrë përmes kërkesave në institucionet shtetërore si Bashkia, Rajonet Vendore të Policisë, Gjykatat, organizata joqeveritare, strehëza. Të dhënat paraprake zyrtare tregojnë numër të pakët të raportuar të rasteve të dhunës në familje, krahasuar me statistikat zyrtare të një viti më parë, që në fakt është një sinjal alarmi, i cili duhet të bëjë më të vëmëndshme strukturat përgjegjëse, familjet dhe organizatat e shoqërisë civile që ndjekin dhe mbështesin viktimat e dhunës në familje.

Download

Ajo tregon! - Histori grash në nevojë

Projekt

03 June 2020

Historitë e grave në nevojë për të cilat Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" është ura lidhëse me gratë sipërmarrëse të cilat dëshirojnë të ndimojnë këto gra të ndodhura në vështirësi ekonomike dhe sociale. Ky projekt mbeshtetet nga: The Balkan Trust for Democracy Na kontaktoni në: email: [email protected] Facebook: facebook.com/ajotregon Instragram: instagram.com/ajotregon

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2019 Sarandë

Raport

30 May 2020

Raporti i monitorimit të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit, bashkia Sarandë 2019. Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në familje të ”Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që po zbatohet nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2019 Lezhe

Raport

30 May 2020

Raporti i monitorimit të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit, bashkia Lezhë 2019. Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në familje të ”Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që po zbatohet nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2019 Pogradec

Raport

30 May 2020

Raporti i monitorimit të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit, bashkia Pogradec 2019. Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në familje të ”Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që po zbatohet nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2019 Fier

Raport

29 May 2020

Raporti i monitorimit të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit, bashkia Fier 2019. Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në familje të ”Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që po zbatohet nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2019 Kamëz

Raport

29 May 2020

Raporti i monitorimit të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit, bashkia Kamëz 2019. Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në familje të ”Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që po zbatohet nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2019 Tiranë

Raport

15 May 2020

Vijimi i monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit. Raporti 2019 është vijues pas monitorimit të vitit 2017 dhe vitit 2018 dhe është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2019 Vlorë

Raport

15 May 2020

Vijimi i monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit. Raporti 2019 është vijues pas monitorimit të vitit 2017 dhe vitit 2018 dhe është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2019 Shkodër

Raport

15 May 2020

Vijimi i monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit. Raporti 2019 është vijues pas monitorimit të vitit 2017 dhe vitit 2018 dhe është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2019 Korçë

Raport

15 May 2020

Vijimi i monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit. Raporti 2019 është vijues pas monitorimit të vitit 2017 dhe vitit 2018 dhe është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2019 Elbasan

Raport

15 May 2020

Vijimi i monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit. Raporti 2019 është vijues pas monitorimit të vitit 2017 dhe vitit 2018 dhe është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2019 Durrës

Raport

15 May 2020

Vijimi i monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit. Raporti 2019 është vijues pas monitorimit të vitit 2017 dhe vitit 2018 dhe është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Situata e vajzave e grave punonjese ne sektorin fason gjate pandemise COVID-19

Raport

10 April 2020

Ky raport i dedikohet me shumë se 60000 grave e vajzave punonjëse në Industrinë e Prodhimit të Veshjeve të Sipërme dhe të Poshtme (konfeksione dhe këpucë) në Shqipëri, të ardhurat e te cilave qe varen nga qepja e rrobave dhe pjesëve të ndryshme të këpucëve për punëdhënësit e tyre, të cilët e marrin porosinë nga vendet fqinje, kryesisht Italia, për llogari të klientëve të cilët përfshijnë disa nga kompanitë më të mëdha të modës në botë, mund të jenë kritike për mbijetesë dhe mirqenie, në kushtet e masave të marra për shkak të COVID-19.

Download

DISKRIMINIMI ME BAZE GJINORE NE PUNE NE SHQIPERI

Hulumtim

07 June 2019

Ky raport analizon diskriminimin me bazë gjinore në punë, si pjesë e një iniciative rajonale për të adresuar këtë lloj diskriminimi në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, mbështetur nga Bashkimi Evropian (BE). Hulumtimi ka për qëllim të ofrojë informacion rreth mangësive në kornizën ligjore; natyrën dhe përhapjen e diskriminimit me bazë gjinore në punë; përdorimin e ankesave nga ana e punëtorëve dhe si i kanë trajtuar institucionet këto raste. I zhvilluar përgjatë vitit 2018, hulumtimi përfshin një kombinim metodash, duke përfshirë shfletim të literaturës, një sondazh në rrjet dhe intervista. Korniza ligjore dhe politikat që lidhen me diskriminimin me bazë gjinore dhe punën në Shqipëri duket se janë gjithëpërfshirëse, veçanërisht duke marrë parasysh se një pjesë e mirë e ligjit është hartuar në përputhje me legjislacionin e BE-së. Kushtetuta përmban një gamë të gjerë mbrojtjeje dhe një sërë ligjesh posaçërisht adresojnë diskriminimin me bazë gjinore në marrëdhënie pune. Megjithatë, korniza jo e harmonizuar ligjore, me përkufizime të ndryshme dhe shpesh që mbivendosen dhe sanksione të shpërndara mund të ndikojnë në paqartësi domethënëse dhe pasiguri ligjore në gjykata. Ka gjithashtu vend për paqartësi duke marrë parasysh rrugët e ndryshme administrative për paraqitjen e ankesave në gjykatë. Kodi i Punës kërkon ndryshime ligjore të mëtejshme për t’u harmonizuar plotësisht me direktivat e BE-së në lidhje me barazinë gjinore. Mungesa e jurisprudencës specifike e bën vlerësimin e implementimit të vështirë, megjithëse institucionet e drejtësisë mund t’i referohen rregullave të procedurave në BE për të lehtësuar kuptimin dhe implementimin praktik të legjislacionit mbi mos diskriminimin dhe barazinë gjinore. Pjesa më e madhe e të anketuarve, burra dhe gra, janë në dijeni se diskriminimi me bazë gjinore është i paligjshëm. Ndërkohë që disa e dinin që diskriminimi duhet të raportohet tek punëdhënësit (45%), policia (22%) apo inspektorati i Punës (14%), vetëm 12% ishin në dijeni se diskriminimi mund të raportohet në zyrën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Niveli i ulët i ndërgjegjësimit ndikon në nivelet e ulëta të raportimit të diskriminimit me bazë gjinore. Faktorë të tjerë përfshijnë shqetësimet që kanë punëtorët rreth anonimitetit, frikë për humbjen e vendit të punës, procedurat burokratike dhe vështirësi në dokumentimin e rasteve dhe për disa mosbesim në institucione. Institucionet përgjegjëse për adresimin e diskriminimit me bazë gjinore në punë nuk kanë të dhëna të plota për përmasat e fenomenit. Megjithatë, ka prova që tregojnë se diskriminimi ekziston, veçanërisht në momentin e marrjes në punë, në promovim, në lidhje me lejen e lindjes dhe ngacmimin seksual në punë. Gjetjet e sondazhit tregojnë se diskriminimi i tillë ndikon veçanërisht te gratë në sektorin privat, ato që marrin paga më të ulëta, dhe kryesisht personat e moshës 40-49 vjeç. Ka pak informacion rreth diskriminimit me bazë gjinore në punë ndërmjet personave me aftësi ndryshe, grupet minoritare dhe personat me identitet gjinor dhe orientim seksual të ndryshëm. Ndërkohë që zyrtarët që merren me mos diskriminimin, Avokati i Popullit dhe disa oficerë policie duket se kanë njohuri rreth përgjegjësive të tyre në adresimin e diskriminimit me bazë gjinore në punë, pak raste kriminale janë raportuar, ndaj ka mungesë përvoje praktike. Gjykatat kanë gjithashtu pak praktikë gjyqësore dhe pak gjykatës duket se kanë njohuri sa i përket kornizës ligjore përkatëse. Ndërkohë që inspektorët e punës tregojnë njohuri mbi Kodin e Punës, ata janë përballur me pak raste të tilla dhe nuk duket se e trajtojnë diskriminimin me bazë gjinore në punë si prioritet; për më tepër ekzistojnë disa raporte të trajtimit jo të përshtatshëm të rasteve nga ana e inspektorëve. Ndërkohë që institucioni i Avokatit të Popullit duket se ka njohuri të mira rreth kornizës ligjore, ai është përballur me pak raste të tilla. Sindikatat kërkojnë të përfaqësojnë interesat e punëtorëve, por disa përfaqësues prej tyre duket se kanë njohuri të kufizuara për diskriminimin me bazë gjinore. E kombinuar kjo me njohuritë e pakta të punëtorëve për sindikatat apo mosbesimin ndaj tyre me shume gjasa ka rezultuar në mbështetje tëkufizuar ndaj punëtorëve për adresimin e diskriminimit me bazë gjinore. Përfaqësuesit e shoqërisë civile që punojnë në këtë fushë përgjithësisht e njohin kornizën përkatëse ligjore, por janë përballur me pak raste në mënyrë të drejtpërdrejtë. Raporti përfshin një sërë rekomandimesh drejtuar secilit aktor të përfshirë në këtë fushë.

Download

GENDER-BASED DISCRIMINATION AND LABOUR IN ALBANIA

Research study

07 June 2019

This report examines gender-based discrimination and labour, as part of a regional initiative to address such discrimination in six Western Balkan countries, supported by the European Union (EU). The research aimed to provide information about shortcomings in the relevant legal framework; the prevalence and nature of gender-based discrimination related to labour; the extent to which people have filed claims; and how institutions have treated such cases. Conducted in 2018, the research involved mixed methods, including a desk review, online survey and interviews. The legal and policy framework related to gender-based discrimination and labour in Albania seems rather comprehensive, particularly considering that much of the law is drafted in accordance with EU law. The Constitution contains broad protections, and several specific laws deal with gender-based discrimination in relation to labour. However, the inharmonious legal framework, with overlapping and differing definitions and sanctions, may contribute to significant confusion and legal uncertainty in courts. There is also some room for confusion considering the different administrative routes towards filing claims with courts. The Labour Law requires further amendments to fully harmonize it with EU directives related to gender equality. The lack of relevant case law makes assessment and implementation difficult, though justice institutions can make reference to EU legal rules of procedure to facilitate understanding and practical implementation of the Albanian anti-discrimination and gender-related legal framework. Most women and men survey respondents seemed aware that gender-based discrimination is illegal. While several knew that such discrimination should be reported to employers (45%), police (22%) or the Labour Inspectorate (14%), only 12% knew of the Anti-discrimination Commissioner office. Low awareness contributes to minimal reporting of gender-based discrimination to relevant institutions. Other factors include workers concerns over anonymity, fear of job loss, bureaucratic procedures, and difficulties documenting cases and, for some, distrust in institutions. The institutions responsible for addressing gender-based discrimination at work lack data about its prevalence. However, evidence shows that gender-based discrimination exists, particularly in hiring, promotion, maternity leave and sexual harassment at work. Survey findings suggest that such discrimination particularly affects women in the private sector, those receiving lower salaries and persons ages 40 to 49. Minimal information exists about work-related gender-based discrimination among persons with different abilities, minority ethnic groups and persons with various gender identities and sexual orientations. While anti-discrimination officials, the ombudsperson and some police officers seemed generally knowledgeable about their responsibilities in addressing gender-based discrimination at work, few criminal cases have been reported, so they lack practical experience. Courts also have little judicial practice, and few judges seemed knowledgeable regarding the relevant legal framework. While labour inspectors tended to know about the Labour Law, they had few such cases and did not seem to consider treating gender-based discrimination a priority; moreover, some reports existed of inspectors inappropriate treatment of cases. While Ombudsperson Institution representatives seemed very knowledgeable about the relevant legal framework, they too had few cases. Labour unions seek to represent workers rights, but some union representatives have limited knowledge about gender-based discrimination. This coupled with workers minimal knowledge about unions or trust in them likely has limited their support of workers in addressing gender-based discrimination. Civil society representatives working in this field tended to know the relevant legal framework, but they have assisted few cases directly. The report concludes with recommendations targeted to each relevant actor.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2018 Tiranë

Raport

06 May 2019

Vijimi i monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit. Raporti 2018 është vijues pas monitorimit të vitit 2017 dhe është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2018 Korçë

Raport

06 May 2019

Vijimi i monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit. Raporti 2018 është vijues pas monitorimit të vitit 2017 dhe është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2018 Shkodër

Raport

06 May 2019

Vijimi i monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit. Raporti 2018 është vijues pas monitorimit të vitit 2017 dhe është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2018 Elbasan

Raport

06 May 2019

Vijimi i monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit. Raporti 2018 është vijues pas monitorimit të vitit 2017 dhe është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2018 Durrës

Raport

06 May 2019

Vijimi i monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit. Raporti 2018 është vijues pas monitorimit të vitit 2017 dhe është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2018 Vlorë

Raport

06 May 2019

Vijimi i monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit. Raporti 2018 është vijues pas monitorimit të vitit 2017 dhe është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2017 Tiranë

Raport

18 April 2018

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) dhe Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (RrFGSh), në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet nga QAGJZH dhe RrFGSh ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Programi synon krijimin e një mjedisi legjislativ dhe politik të përshtatshëm për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe të gjitha formave të diskriminimit, në përputhje me standardet ndërkombëtare, për të mundësuar ulje të fenomenit të dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe të gjitha formave të tjera të diskriminimit në Shqipëri. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe Rrjetit të Fuqizimit Të Gruas në Shqipëri, dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2017 Korçë

Raport

18 April 2018

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) dhe Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (RrFGSh), në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet nga QAGJZH dhe RrFGSh ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Programi synon krijimin e një mjedisi legjislativ dhe politik të përshtatshëm për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe të gjitha formave të diskriminimit, në përputhje me standardet ndërkombëtare, për të mundësuar ulje të fenomenit të dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe të gjitha formave të tjera të diskriminimit në Shqipëri. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe Rrjetit të Fuqizimit Të Gruas në Shqipëri, dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2017 Vlorë

Raport

18 April 2018

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) dhe Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (RrFGSh), në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet nga QAGJZH dhe RrFGSh ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Programi synon krijimin e një mjedisi legjislativ dhe politik të përshtatshëm për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe të gjitha formave të diskriminimit, në përputhje me standardet ndërkombëtare, për të mundësuar ulje të fenomenit të dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe të gjitha formave të tjera të diskriminimit në Shqipëri. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe Rrjetit të Fuqizimit Të Gruas në Shqipëri, dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2017 Shkodër

Raport

18 April 2018

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) dhe Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (RrFGSh), në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet nga QAGJZH dhe RrFGSh ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Programi synon krijimin e një mjedisi legjislativ dhe politik të përshtatshëm për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe të gjitha formave të diskriminimit, në përputhje me standardet ndërkombëtare, për të mundësuar ulje të fenomenit të dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe të gjitha formave të tjera të diskriminimit në Shqipëri. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe Rrjetit të Fuqizimit Të Gruas në Shqipëri, dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2017 Elbasan

Raport

18 April 2018

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) dhe Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (RrFGSh), në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet nga QAGJZH dhe RrFGSh ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Programi synon krijimin e një mjedisi legjislativ dhe politik të përshtatshëm për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe të gjitha formave të diskriminimit, në përputhje me standardet ndërkombëtare, për të mundësuar ulje të fenomenit të dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe të gjitha formave të tjera të diskriminimit në Shqipëri. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe Rrjetit të Fuqizimit Të Gruas në Shqipëri, dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2017 Durrës

Raport

18 April 2018

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) dhe Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (RrFGSh), në kuadrin e projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. Projekti zbatohet nga QAGJZH dhe RrFGSh ne kuadër të programit rajonal kundër dhunes ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi ‘Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, të zbatuar nga UN Women me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian. Programi synon krijimin e një mjedisi legjislativ dhe politik të përshtatshëm për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe të gjitha formave të diskriminimit, në përputhje me standardet ndërkombëtare, për të mundësuar ulje të fenomenit të dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe të gjitha formave të tjera të diskriminimit në Shqipëri. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe Rrjetit të Fuqizimit Të Gruas në Shqipëri, dhe nuk reflekton opinionin e Komisionit Evropian dhe UN Women.

Download

Factsheet 2014 - Women and Men in Albania

Report

05 December 2015

Facts about women and men in Albania, about:

 • GENERAL INFORMATION
 • POPULATION
 • BIRTH AND MATERNITY LEAVES
 • DEATHS AND LIFE EXPECTANCY
 • MARRIAGES AND DIVORCES
 • HEAD OF HOUSEHOLD
 • DOMESTIC VIOLENCE
 • TRAFFICKING IN HUMAN BEING
 • LABOUR MARKET
 • EMPLOYMENT
 • UNEMPLOYMENT
 • WAGES AND GENDER GAP
 • WOMEN ENTREPRENEURS
 • WOMEN IN THE JUSTICE SYSTEM

Download

Gender Policies Monitoring Report, Municipality of Puka

Report

26 September 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Centre, under the project "Empower Citizens to monitor gender local agenda" as mechanism to ensure Good Governance", financially supported by the Small Grants Democracy Commission Program, USA Embassy in Tirana.

This report was prepared in close collaboration with Puka's social auditors. This report is product of the interviews and a number of documents conducted and analyzed, which presents problems, achievements, challenges and findings of four issues monitoring: (i) the participation of women in local decision-making, (ii) women's economical empowerment (iii) gender-based violence and (iv) Social Issues, but also offers specific recommendations to address these challenges and to improve the situation for citizens.

Download

Gender Policies Monitoring Report, Municipality of Kuçova

Report

26 September 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Centre, under the project "Empower Citizens to monitor gender local agenda" as mechanism to ensure Good Governance", financially supported by the Small Grants Democracy Commission Program, USA Embassy in Tirana.

This report was prepared in close collaboration with Kucova's social auditors. This report is product of the interviews and a number of documents conducted and analyzed, which presents problems, achievements, challenges and findings of four issues monitoring: (i) the participation of women in local decision-making, (ii) women's economical empowerment (iii) gender-based violence and (iv) vulnerable groups respecting rights, but also offers specific recommendations to address these challenges and to improve the situation for citizens.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Puka

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counselling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services aswell.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Milot

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Shkodra

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Laç

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Burrel

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Lezha

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Mapping Women's Economic Situation in Tirana, Vlora Shkodra and Elbasan

Book

07 December 2012

This report is prepared by Gender Alliance for Development Centre in cooperation with the citizens of Tirana, Shkodra, Elbasan e Vlora. We would like to thank all the citizens who responded to our invitation to participate in the focus groups and semi-structured interviews, as well as representative from the civil society and media participating in the trainings "Women's Rights in the labour market" organized in the frame of the project "Strengthened Civil Society for Advocating for Women's Economic Empowerment and Rights", supportet by UN Women.

This project aimed to increase capacities of grassroots civil society organizations and local media to promote and facilitate public demand on women's economic rights and significantly bring women's economic empowerment targeting especially the most vulnerable and marginalized in rural, informal and urban areas.

Download

Gender Inequalities in Pay an Albanian Case

Book

25 May 2012

This study seeks to provide a gender-sensitive approach to the determining factors that lead to gender-based inequalities in pay in Albania, thus making a first step in providing a general picture of the situation. The main research question posed is: Are women paid less than men in Albania? The present study provides new information and data about the gender pay gaps in Albania. The presentation of data by means of tables and charts helps create a clearer picture of the present situation and informs the conclusions and recommendations for future gender policies that would effectively address the problem and contribute to the closing of the gender pay gap in the country.

Download

Women's Labor Rights in Albania

Book

22 May 2010

Women's rights in the labor market, as some of the main fundamental human rights, have drawn the attention of the GADC for a long time. This research covers all the legal aspects and the institutional mechanisms on the implementation of these rights. At the same time, attention has been given to some indicators that illustrate the position of women in the public and private markets and their formalization in relation to the application of these rights. The research presents concrete data on the implementation of the women's rights in the Albanian and European Union labor market, by underlying the fact that the proposed conclusions and recommendations of this research might be a direct attempt of the civil society to influence on the compilation of the labor policies. This publication is a first important step in this direction.

Download

'My Gender Book', Set of Textbooks

Book

23 May 2009

"My Gender book" is a set of compact textbooks prepared by a qualified group of well-known authors. The publication addresses eight different subjects: Gender equality and human rights; Gender equality and citizenry; Gender equality and domestic violence; Gender equality and European integration; Gender equality and media; Gender equality and reproductive health; Gender equality and career development; Gender equality and environment. The set of textbooks has been successfully introduced as part of the extracurricular hours in Albanian high schools. "My Gender book" defined as one of GADC's most successful achievements has served as a very meaningful awareness raising tool for both high school students and teachers on this topic. It especially helps students by being at the same time a practical guide for teachers in the process of education, including gender education, which is now part of the educational process in all civilized societies. Beside, this publication serves as a valuable and practical information source for all citizens that are interested in equality and gender justice.

Download

Addressing Social Issues in the Media. A Gender Perspective

Book

22 May 2009

The study was undertaken with the aim to understand the media's role in gender mainstreaming and in particular the integration of women in economic life, defining the values and limitations of the media in terms of a masculine-oriented society. The report analyzes the way media present women and gender issues. The objects of analysis are the Albanian media articles for the period January � March 2009, which addressed the theme of gender. The study reflects and supports the belief that Media should play a key role in fighting against gender stereotypes and contributes to a realistic reflection of the capabilities and potential of women and men in modern society.

Download

'I would never hit a woman. I wish I would say the same about my father'. Booklet for youth and children

Book

23 May 2008

This booklet is addressed to a younger population with the intent to inform boys and girls about the different forms of domestic violence, and the consequences that follow this phenomenon. There are topics like: the types of Domestic Violence; why should children learn about Domestic Violence; why some people are violent with their family members; child abuse; violence against women; violence against men; violence against elderly people; how the law protects the victims; physical, psychological, emotional and economical harms of Domestic Violence, etc.

Download

'Domestic Violence in the Media Focus'.A Guide for Media Professionals

Book

23 May 2008

This publication is designed as a practical tool for media reporting of domestic violence. While appreciating the role of the media as "formative" and not only "informative", this guide intends to assist journalists and other media professionals with a practical and valuable information source for more accurate reporting of domestic violence and violence in general. The role of media is considered crucial towards changes in attitude of the whole society.

Download

Gender equality in the process of European integration - figures and facts

Book

22 May 2008

This book is the third and final publication on EU Integration and Gender. Unlike the first ones, the novelty of this publication lies in the nature of its content and purpose. This publication aims to be informative rather than of an analytical character, by presenting objective and concrete data regarding the topic in question.

Download

'We can make choices, without hurting other people'. Booklet for boys and men

Book

22 May 2008

This booklet is addressed to a more adult target group and the main goal is to make boys and men understand that they play a crucial role in the diminishment of domestic violence in our society. Different issues of masculinity are thoroughly explained in this booklet. The reader can also find information on topics like: physical, psychological, emotional and economical harms of Domestic Violence; the social-economical costs of Domestic Violence; the 16 days of Activity Against Gender-Based Violence; as well as possible contacts of NGO-s that can help individuals in cases of Domestic Violence.

Download

'The Division of the Private and Public Life in the Albanian Households' a Gender-based Approach

Book

22 May 2008

This research was undertaken in order to reduce the gap of the existing information on the division of the public and private spheres in the Albanian households. It aims to analyze and to present to the reader through current literature review and empirical data, the separation of both spheres for girls and boys, women and men in today's Albanian households. This study in itself is a guide that presents the current situation and analyses its components, accentuating that the balance work-family is not a private matter and cannot be considered as such, for it influences the wellbeing of the family as the primary unit of social structure, and the society as a whole.

Download

Gender Perspective in the School Textbooks - A Guide for Publishing Houses

Book

22 May 2008

This guide is another product of GADC, prepared in the framework of gender integration in education, which is known worldwide as an important indicator of social and economic development of a society. This publication has acknowledged and addressed gender equity principles in meeting the needs of both girls and boys in the elementary and secondary education. A thorough overview of the school textbooks, screened under a gender perspective, has resulted in a helpful and detailed guide for all publishing houses.

Download

'Women's Rights as Human Rights' A Toolkit

Book

20 May 2008

This publication is a toolkit that includes theoretical and practical information on women's human rights. Besides, it includes specific information on the international and national systems and documents of human rights. The innovation of this publication stands in its perspective. For the first time, GADC prepared a practical toolkit where women's human rights are presented and analyzed from a human rights perspective, thus helping the readers better understand women human rights in the big picture of human rights.

Download

Transparency-A path to public trust

Book

15 May 2008

This publication was prepared with the intent to help recognize the level of transparency of non-profit organizations in Albania and to promote mechanisms for its growth. This publication aims to stimulate the use of the mechanisms and possible means by non-profit organizations, in order to increase the level of transparency, coming by the existing legislation, by the positive experiences of non-profit organizations within and outside the country and by donor requirements that support their activity.

Download

Roadmap for Equality between Women and Men (2006-2010)

Book

14 May 2008

This roadmap supports the objectives of the gender equality agenda, building on the 'Framework Strategy for Equality between Women and Men 2001-2005' and taking stock of this strategy whilst highlighting the improvements required. This publication of the European Commission was translated and released for the Albanian readers with the intent to inform the Albanian public about the EU priorities in relation to gender equality for the period 2006-2010. The publication of this platform enables the readers to become familiar with the objectives and concrete efforts that the EU has placed on member countries, but also to candidate countries, such as Albania, for achieving gender equality.

Download

'You have the right to live a life without violence'. Booklet for the survivors of domestic violence

Book

14 May 2008

This practical awareness-raising publication offers information on several subjects related to domestic violence and how to react when faced with this phenomenon. In this booklet, the readers can find useful information on multiple topics; violence against women and domestic violence in our country; the human rights of the violated women; what can be done to help the victims; how victims of domestic violence should react; the Law against Domestic Violence; possible contacts of NGO-s that work on different issues of Domestic and Gender-based Violence, etc.

Download

'Gender Equality' a Condition for European Integration

Book

06 May 2008

This publication is the second in the chain of three publications about European Integration and Gender Equality. It introduces the readers with the institution and the concept of European Union, its' main bodies and their respective functions. The review explains the difficult steps that Albania must pass to meet the conditions posed by the EU in relation to gender equality.

Download

'50 Photos from the life of Albanian girls and women' Album

Book

22 May 2007

This outstanding publication is a collection of 50 photos from the reality of Albanian girls and women. Photography is known to be an amazing mean of communication when it comes to capturing strong emotions, undeletable moments and harsh truths. That was the reason behind the idea to prepare and publish this collection of captures from the everyday life of Albanian girls and women, without seeking them out, but sharing those captured moments together with them. This publication is one of the GADC's most successful and appreciated artistic and sensitizing products.

Download

To be a Woman... In Albania, after 1990

Book

22 May 2007

This publication is an attempt to bring together Albanian scholars and gender experts, who live and work both in Albania and abroad. It aims at filling a consistent gap: the lack of literature and academic debates on the way that the social movements as well as transition have influenced the status of women and gender issues in Albania. The papers also have a comparative nature, regarding the status of Albanian women with women in other countries in the region and Western countries. At the same time, it also presents a comparative approach with the status of women before the '90-ies in Albania. The articles cover different research areas, such as: the Albanian family in transition, public policies in Albania, representation of gender issues in the written and electronic media in Albania, and gender and citizenship issues.

Download

Manual of Service Providers on the Protection of Trafficked Victims

Book

15 May 2007

This publication is designed as an assistance providing tool for service providers who work with trafficking victims. This manual was prepared with the intent to be used by trainers, as a means of information on issues that directly or indirectly are related to trafficking. Moreover, the practical examples found in this manual enable the users to recognize and identify the trafficking phenomenon. Another novelty of this manual is the inclusion of the standards for social care services for persons trafficked or at risk of trafficking in residential centers, designed by the Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities.

Download

Gender Analysis of Elementary School Textbooks

Book

31 May 2005

The study focuses on elementary school textbooks, stemming from the accepted fact that: education in the first years of schooling is very important in children's lives. This period is the time when children learn about themselves, others, and the world around them; that is when they begin to give form to relations with themselves and others. Identifying the way in which gender roles are presented, how issues related to gender and gender identity in elementary school textbooks are treated, how gender is conveyed on a daily basis to children, is the coherent subject of the study. The research tries to reach some conclusions and, based on those, make some suggestions regarding gender and gender identity, as well as the gender perspective in elementary school textbooks.

Download

Gender Equality and Decision- Making

Book

23 May 2005

The publication is a collection of articles that reflect, through profound analysis, the low level of women's representation in decision making in the Albanian Society. Particular importance has been attached to the role that the civil society could and should play in Albania to increase women's representation in decision - making

Download

Media Monitoring during the July 3rd, 2005, Elections Campaign

Book

23 May 2005

Monitoring of the media was one of the main publications of Gender Alliance for

Development Center and focused on women's coverage in the broadcast media during the elections' period. This time, considering the importance attached to the July 3rd elections, GADC observed the electronic media's presentation of candidates for the members of parliament in general and of women candidates in particular. The monitoring results brought to several conclusions and also recommendations on the important role of the media during an electoral campaign.

Download

Gender and Participation

Book

10 May 2005

This report is part of a contemporary package on gender and participation and includes a copy of the BRIDGE abbreviated newsletter on the same topic, as well as a collection of support resources. The report is a continuation of publications realized by BRIDGE in the area of gender. It provides an overview of meeting points between models of gender and participation, how they have been implemented, and how they have or could have been integrated constructively in projects, programs, policies, and institutions. The publication provides a background of basic concepts of gender and participation, reasons why there has not been more interaction in the past, and efforts to learn through these two models.

Download

Gender and Budgeting

Book

24 February 2005

This publication reflects the variety of problems encountered when budgets are being conceived and resources allocated, a process during which individuals' varied differences and interests are usually not taken into account. Gender and budgeting focuses on initiatives that should be undertaken in order to create gender sensitive budgets, the way in which these initiatives may be implemented in practice, and main actors to be involved in such processes, accompanied by concrete strategies and recommendations.

Download

Media and Gender Equality

Book

24 May 2004

This publication introduces the way women are portrayed in the media, as well as the way in which this depiction may become the target of critiques and ethical and feminist analyses. In particular, it focuses on the way in which women are depicted in the media, gender roles and stereotypes, the role of the reporter in conveying stereotypes and the way in which they are assimilated by the audience, the importance of drafting a Code of Ethics that is sensitive to gender issues, etc. A series of recommendations on the way in which a gender perspective may be incorporated into the media are addressed to media leaders, reporters, and gender experts in media institutions.

Download

Monitoring Media on Domestic Violence, Year 2001 and 2002

Book

22 May 2003

For sure, it is extremely important to understand that women have and must enjoy the same rights as men: the right to live a peaceful life free of abuse, whatever their relation to the abuser: husband, boyfriend, acquaintance or stranger. However, the aim of this particular report is not so much to persuade or sensitize the readers that abuse is reprehensible and not to be tolerated. This publication is a direct attempt to see and understand more clearly, how the journalists and the printed media refer to and treat domestic violence.

Download

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore_Bashkia Puke

Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe nuk reflekton opinionin e Bashkimit Evropian apo UN Women.

Download

Statistika Vjetore (2020) nga Monitorimi i Mekanizmit te Koordinuar te Referimit - Bashkia Berat

Video Coverage

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Full list

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list