Statements and Activities

2021-10-12 12:07:01

POP - Fokus Grup me banorët e Njësisë Administrative Dajt, Tiranë

Sot jemi takuar me banore te njesise administrative Dajt ku biseduam mbi prioritetet e Kontrates Sociale POP - Perballja e Ofertave Politike dhe per punen qe ka bere Bashkia Tiranë dhe kjo njesi administrative ne permbushjen e prioriteteve te tyre. Vijojme te kemi problematika me ujin e pijshe

Read more

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list