Statements and Activities

2024-07-19 12:25:38

Prezantimi i Hartëzimit Social në Bashkinë Elbasan

Ne Bashkine Elbasan me koleget e Shoqata për Autonomi Vendore prezantuam gjetjet dhe rekomandimet kryesore te Hartezimit Social LNOB dhe politikëbërjes së bazuar në fakte per femijet me aftesi te kufizuar te kesaj bashkie. Falenderojme kryetarin Gledian Llatja dhe grupin e

Read more

Video Coverage

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list