Statements and Activities

2022-11-21 13:09:06

Shkolla Dimërore "Siguria dhe Shëndeti në Punë në Fabrikat e Tekstileve dhe Kepuceve

Eshte mbajtur ne datat 18 - 19 nentor 2022 Shkolla e Parë Dimërore "Siguria dhe Shëndeti në Punë në Fabrikat e Tekstileve dhe Kepuceve" e cila u organizua ne Durres me perfaqesues te Keshillave te Sigurise dhe Shendetit ne Pune nga Fabrikat e prodhimit te veshjeve dhe k

Read more

Video Coverage

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list