Statements and Activities

2023-01-09 09:05:39

Promovimi i projektit “Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe perspektiva gjinore në zinxhirin e vlerave të biznesit"

15.3.2022 Në datë 15 dhjetor 2012, Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” Mirela Arqimandriti promovoi projektin “Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe perspektiva gjinore në zinxhirin e vlerave të biznesit" i cili trajton çështje të barazisë

Read more

Video Coverage

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list