Statements and Activities

2023-10-02 13:27:41

Trajnim mbi Zhvillimin e Biznesit me Gratë Sipërmarrëse të Njësisë Zall-Herr

02.10.2023  Prej disa muajsh tashmë, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim po zbaton projektin "Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe Perspektiva Gjinore në Zinxhirin e Vlerave të Biznesit", mbështetur nga Gender Equity and Equality Action (GEEA) i Departamentit t

Read more

Video Coverage

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list