Statements and Activities

2023-03-29 11:27:35

Sesion informues: Thirrje për aplikime për grante

Ne kuader te Rrjetit të Mbikëqyrjes së Buxhetimit Gjinor, organizuam një sesion informues në lidhje me "Thirrjen për Aplikime për Ngritjen e Kapaciteteve dhe Dhënien e Granteve" në Buxhetimin e Përgjigjshëm Gjinor dhe Përgjigjen e Qënd

Read more

Video Coverage

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list