Statements and Activities

2024-06-21 12:44:12

Prezantimi i Planit të Veprimit për Mundësi të Barabarta në Zyrën e Burimeve Njerëzore të Hekurudhës Shqiptare

Data: 5 Qershor 2024  Vendi: Zyrat e Hekurudhës Shqiptare, Durrës. Në Zyrat Qendrore të Hekurudhës Shqiptare në Durrës u prezantua Plani i Veprimit për Mundësi të Barabarta, një hap vendimtar drejt nxitjes së një vendi pune m&eum

Read more

Video Coverage

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list