Statements and Activities

2022-06-30 13:42:28

Trajnim me ofruesit e kujdesit shendetesor per reagimin ndaj rasteve te dhunes ne familje

Profesionistët e kujdesit shëndetësor janë shpesh të parët që zbulojnë nëse gratë kanë përjetuar dhunë nga burrat, prandaj është e rëndësishme që mjekët dhe infermieret të sigurohen që kjo të

Read more

Video Coverage

Opinions and
Suggestions

Here you will find feedback from GADC, various suggestions as well as opinions

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list