Statements and Activities

2024-01-29 13:36:13

Trajnim me Gra në Biznes në Njësinë Administrative Nr 10, Tiranë

Me datën 29.12.2023, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim në vijim të implementimit të projektit "Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe Perspektiva Gjinore në Zinxhirin e Vlerave të Biznesit". Ky projekt ka synuar të përballet me sfidat e barazisë gjinore dhe

Read more

Video Coverage

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list