Statements and Activities

2022-07-29 11:24:51

Trajnim me gratë biznesmene në Korçë

29.7.2022 Kemi përmbyllur trajnimet e korrikut nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” në disa qytete të vendit për t’ju ardhur në ndihmë grave dhe vajzave që drejtojnë bizneset e tyre. Qëllimi kryesor i këtyre aktivitet

Read more

Video Coverage

Opinions and
Suggestions

Here you will find feedback from GADC, various suggestions as well as opinions

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list