Direktivat e BE-së mbi Balancën Punë-Jetë

Miratimi i dispozitave te Direktivave të BE-së mbi Balancën Punë-Jetë në Shqipëri rrit pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore duke kontribuar në barazinë gjinore si në punë ashtu edhe në shtëpi.

Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" Gender Alliance for Development Center (GADC) inkurajon fuqishëm Qeverinë Shqiptare që ta miratojë dhe zbatojë këtë Direktivë!

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar

Së bashku me rrjetin dhe organizatat tona partnere, jemi të lumtur t'i bashkohemi fushatës rajonale të UNFPA, financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA). Falenderojmë partnerët tanë BE dhe Agjencinë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim për bashkëfinancimin në zgjerimin e kësaj fushate në vendet e Ballkanit.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list