Pjesëmarrja në Komunitetin e Praktikës për Buxhetimin me Ndjeshmëri Gjinore

30-31 Maj 2024

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC), së bashku me partnerët e saj nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavia, mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Komunitetit të Praktikës për Buxhetimin me Ndjeshmëri Gjinore, të mbajtur më 30-31 maj në Shkup, Maqedoni. Konferenca ofroi një platformë për diskutimin dhe ndarjen e praktikave të mira nga vende si Italia, Mbretëria e Bashkuar, Qipro, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Moldavia, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, etj.

Konferenca përfshinte fjalime dhe diskutime paneli me theks të veçantë në rëndësinë e buxhetimit të ndjeshëm ndaj gjinisë (GRB) në zbatimin e Planit të Veprimit për Barazinë Gjinore të BE-së. Folësit kryesorë theksuan rolin thelbësor të shoqërisë civile, praktikuesve lokalë dhe akademikëve në avancimin e GRB-së. Dita e dytë u përqendrua në sfidat praktike dhe zgjidhjet, ku studiuesit dhe aktivistët diskutuan nevojën për ndryshim sistemik, përputhjen e prioriteteve lokale me nevojat specifike gjinore dhe rëndësinë e futjes së kulturës së GRB-së në mjediset politike dhe sociale. Konferenca nënvizoi angazhimin e BE-së për të udhëhequr me shembull dhe për të mbështetur nismat e GRB-së në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list