Sëmundjet profesionale dhe siguria dhe shëndeti në punë në fabrikat e tekstilit në Shqipëri

Jeni të ftuar të merrni pjesë në tryezën e rrumbullakët me temë "Sëmundjet profesionale dhe siguria dhe shëndeti në punë në fabrikat e tekstilit në Shqipëri".

Data: 6.4.2022
Ora: 10:00 - 12:30
Vendi: Hotel Sokrat 

Zoom link: 
https://us02web.zoom.us/j/88094622821 
Meeting ID: 880 9462 2821 

Ky aktivitet organizohet në bashkëpunim të ngushtë me organizatën "Glasen Tekstilec", nga Maqedonia e Veriut, në kuadër të projektit rajonal "Sëmundjet profesionale dhe siguria dhe shëndeti në punë në fabrikat e tekstilit në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut", i cili zbatohet me mbështetjen e Qeverisë Suedeze përmes organizatës Suedeze “The Olof Palme International Center”.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list