"Lançimi i Raportit 'Diskriminimi me bazë Gjinore dhe Puna në Shqipëri"

Data: 15 mars 2022 
Ora: 11:00 - 14:00
Vendi; Hotel Rogner (Antigonea 1) 

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim, në bashkëpunim të ngushtë me Delegacionin Evropian në Shqipëri dhe Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, do të lançojë edicionin e dytë të raportit: Diskriminimi me bazë gjinore dhe puna në Shqipëri!

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list