Konferencë Kombëtare - Nxitja e Integritetit në Nivel Lokal në Shqipëri

Kemi kënaqësinë, t’ju ftojmë në Konferencën Kombëtare “Nxitja e Integritetit në Nivel Lokal në Shqipëri”, që do të mbahet në format hibrid ne qytetin e Vlorës, në kuadër të Javës së Integritetit.

Date: 6.12.2021
Ora: 11:00
Vendi: Regina Cicty, Vlore

Aktiviteti do të organizohet edhe në platformën Zoom, për pjesëmarrësit që do ta ndjekin online.

https://us02web.zoom.us/j/82732823400
Meeting ID: 827 3282 3400

Ky aktivitet organizohet nga Qendra "Aleanca Gjinore per Zhvillim" dhe Rrjeti “Përballja e Ofertave Politike” (POP), në bashkëpunim me Ambasadën e Suedisë në Tiranë, mbështetur nga Olof Palme International Center.

Në këtë takim do të marrin pjesë përfaqësues nga 12 bashkitë ku rrjeti POP zhvillon aktivitetet e tij në kuadër të Kontratës Sociale: Tiranë, Durrës, Pukë, Kukës, Vlorë, Fier, Pogradec, Kamëz, Shkodër, Elbasan, Vau i Dejës dhe Korçë.
Qëllimi i kësaj konferencë është diskutimi me përfaqësues të pushtetit lokal, shoqërisë civile dhe medias mbi rëndësinë e integritetit në lidership për të rritur besimin e publikut.

Gjatë konferencës do të ndahen me pjesëmarrësit dhe publikun përvoja të mira bashkëpunimi dhe metodologji të rrjetit “Përballja e Ofertave Politike “ dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list