Webinar nga Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetimit Gjinor

Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetimit Gjinor është i lumtur të ndajë me ju produktin tonë të ri të Raportit të Monitorimit mbi Ndikimin Fiskal të Krizës COVID-19 te Gratë në Ballkanin Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë, i cili paraqet afatet kohore, përgjegjshmërinë gjinore, transparencën dhe përfshirjen e masave të reagimit ndaj COVID-19 , si dhe llogaridhënien për mënyrën se si u ndanë financat publike për barazinë gjinore të qeverive në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi.

Bazuar në raportet kombëtare të mbikëqyrjes dhe ndikimin që reagimi i COVID-19 pati në barazinë gjinore, Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetimit Gjinor do të nisë një fushatë për të mobilizuar shoqërinë civile në kërkim të rimëkëmbjes feministe pas COVID-19.

Hapi i parë përpara është t'ju ftojmë në një Webinar më 20 tetor në orën 14:00 - 16:00. Ju lutemi regjistrohuni si vijon: 

Rimëkëmbja feministe pas COVID-19: 

https://us02web.zoom.us/ meeting/register/ tZErce6grz8jHNS6nsBWPV7- Ib2ik0UOKyga

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list