Prezantimi i Manualit për luftën kundër dhunës në familje, me një fokus të veçantë Policinë e Shtetit Shqiptar

16.10.2013 "Manual për të gjithë aktorët në luftën kundër dhunës në familje, me një fokus të veçantë Policinë e Shtetit Shqiptar"

Ky projekt u financua nga SIDA dhe vihet në zbatim nga SIPU në kuadër të Programit "Mbështetja e Qeverisë Suedeze ndaj Ministrisë së Brendshme/Policisë së Shtetit Shqiptar për Policimin në Komunitet"

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list