TRYEZË DISKUTIMI - Aftësimi i Grave e Vajzave për Punësim të Denjë

20.11.2020 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) ka organizuar tryezën e diskutimit në lidhje me aftësimin e grave dhe vajzave për rritjen e qasjes në punësim të denjë, në Shqipëri.

Synojmë të mundësojmë shkëmbimin e informacioneve dhe rekomandimeve lidhur me politikat e aftësimit dhe punësimit në Shqipëri si dhe të iniciojmë strategji dhe veprime avokuese në nivel rajonal, të cilat kontribuojnë në rritjen e punësimit të grave.

Ky aktivitet u organizua në kuader të projektit “Rritja e Qasjes së Grave në Punësim” i mbëshetur nga Instituti Demokraci për Zhvillim dhe i financuar nga Ambasada Mbretërore Norvegjeze në Prishtinë.

Për shkak të masave mbrojtëse - takimi u realizua edhe në lidhje të drejtpërdrejtë në zoom me përtfitues dhe bashkëpunëtorë.


#DecentWork #puneedenje

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list