Statements and Activities

2021-04-27 11:14:45

Tryeze Diskutimi - Elbasan “Funksionimi i Mekanizmit të Koordinuar të Referimit gjatë 2020!

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) ka organizuar sot nje Tryeze te Rrumbullaket me Mekanizmin e Koordinuar te Referimit prane Bashkise Elbasan.“Funksionimi i Mekanizmit të Koordinuar të Referimit (MKR) gjatë 2020! Gjetje dhe sfida në zbatim të objektivit t

Read more

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list