Statements and Activities

2020-10-27 19:29:32

Takim me gratë në nevojë - Njësia Administrative nr. 2 Tiranë

30.10.2015 Takim në njësinë administrative nr. 2. Tiranë - vlerësimi i nevojave me gratë. Ka ka shumë probleme të pazgjidhura brenda familjeve.  

Read more

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list