Statements and Activities

2021-01-19 14:06:46

Tryezë e Rrumbullakët - “Të drejtat e grave punonjëse në fabrikat “fason”, COVID- 19 dhe perspektiva për vitin 2021”

19.1.2021 Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”(GADC) ka organizuar Tryezën Kombëtare të Diskutimit: “Të drejtat e grave punonjëse në fabrikat “fason”, Covid 19 dhe perspektiva për vitin 2021” Ky aktivitet u organ

Read more

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list