Statements and Activities

2020-11-26 15:38:52

Takim me gra që i mbijetuan dhunës!

26.11.2020 Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, zhvilloi sot nje takim të mbyllur online me gra, që i mbijetuan dhunës në familje. Synimi i këtij aktivitet

Read more

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list