Statements and Activities

2021-07-23 14:10:13

Takimi i Rrjetit Rajonal - Rritja e Qasjes të Grave në Punësim

Në datë 9 korrik, Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" dhe Demokracia për Zhvillim (D4D) patën takimin e katërt dhe të fundit të Komitetit Rajonal për projektin "Rritja e Qasjes të Grave në Punësim" i financuar nga Ambasada Norvegjeze n&eu

Read more

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list