Rritja e qasjes së grave në punësim në Elbasan

Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) Shqipëri dhe “Demokraci për Zhvillim” (D4D) Kosovë po implemetojnë Projektin rajonal “Rritja e qasjes së grave në punësim” i cili mbështetet nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë.

Për këtë arsye, një prej përfitueseve të këtij projekti "Ne dobi te femres, komunitetit, shtresave ne nevoje dhe personave me aftesi te kufizuara" Elbasan kanë organizuar 6 takime formuese. 

Profilet e punes qe kishin grate pjesemarrëse ishin nga me te ndryshmet si mesuese, roje sigurie, shitese, infermiere, sekretare, punonjese ne kancelari, punonjese ne bare apo restorante, studente por nje pjesë e mire të papuna ose ne kerkim te nje pune tjeter. Një pjese prej tyre kishin punuar në punë të ndryshme duke bere që të sillnin raste te ndryshme te marrdhenieve me punedhenesit, koleget apo ne marrdhenie me veten e tyre.

Gjatë seancave të diskutimit u prezantuan disa metoda të ndërhyrjes sic ishin debatet, brainstorming apo punet me grupe. Pjesemarresve ju shpernda edhe materiali ndergjegjesuaes i takimit ku ishte hartuar nje modul per të gjitha tematikat e diskutuara.

 

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list