Tryezë diskutimi - Shoqëria Civile dhe Media

17.10.2012 Tryezë diskutimi midis përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave të grave e vajzave dhe përfaqësuesve të medias.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list