4 agjenci Suedeze të sektorit të drejtësisë vizitojnë Shqipërinë

17.2.2015 Takim pranë zyrës së GADC midis përfaqësuesve të Shoqërisë Civile dhe 4 agjencive suedeze të sektorit të drejtësisë (Policia, Administrata e Gjykatave, Burgjet dhe Prokuroria) që vizitojnë Shqipërinë.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list