Lëvizja e gruas në Shqipëri pas viteve '90

17.3.2016 Pasdite diskutimi në lidhje me lëvizjen e gruas në Shqipëri  pas viteve '90 përmes shfaqjes së filmit dokumentar të realizuar nga Qendra Alenca Gjinore për Zhvillim "Lëvizja e Gruas shqiptare '90 +20",  me pjesëmarrjen e grave Kryebashkiake, këshilltare të Bashkisë Tiranë, juriste, gazetare, përfaqësuese të shoqërisë civile. Jemi të nderuar për pjesëmarrjen në këtë aktivitet të Ambasadores Hollandeze në Shqiperi dhe kolegeve hollandeze të cilat kanë ardhur për fuqizimin politik të grave këshilltare të bashkisë Tiranë.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list