Dita Botërore e Punës së Denjë

7.10.2020

Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) në kuadër të Ditës Botërore të Punës së Denjë po organizon një takim të përbashkët me "Glasen Tekstiles"
Shtip, Maqedonia e Veriut dhe "Qendra për të Drejtat në Punë" (CLR)
Tiranë.

Ky aktivitet ka në qendër diskutime per te shkembyer eksperiencen ne lidhje me permiresimin e kushteve te punes te punonjëseve te kompanive te prodhimit të veshjeve dhe këpucëve ne Shqiperi dhe Maqedonine e Veriut. Ky është takimi i parë, i cili do të pasohet me takime të tjera te perbashketa gjatë muajve në vijim.


Prej vitesh, GADC po zhvillon projektin “Sigurimi i kushteve të duhura të punës për gratë punëtore në fabrikat e veshjeve dhe këpucëve në Shqiperi", një projekt i mbështetur nga Olof Palme International Center
me financim nga Qeveria Suedeze. 

Përmes këtij projekti, shumë çështje në lidhje me punën e denjë janë adresuar dhe shumë çështje të grave që punojnë në këto fabrika janë diskutuar dhe zgjidhur.

Pas takimit per veprime te perbashketa rajonale, organizatat hartuan nje deklarate e cila do te shperndahet ne ditet ne vijim ne aktoret kryesore qe duhet te mbajne pergjegjesi per punen e denje ne Shqiperi dhe ne Maqedonine e Veriut, per punonjeset/it ne sektorin e kepuceve dhe tekstileve.

 

 

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list