Mësoni mbi Buxhetimin e Përgjigjshëm Gjinor përmes Kursit Online!

Gati për të zhvilluar aftësitë tuaja dhe për të bërë një ndryshim të vërtetë?

Platforma e-learning e Rrjetit Mbikëqyrës të Buxhetimit Gjinor ju jep mundësinë të mësoni se çfarë është GRB (buxhetimi i përgjigjshëm gjinor), si zbatohet ai, si lidhet gjinia me ndryshimet klimatike dhe si të advokoni për nismat e buxhetimit të përgjigjshëm gjinor!

Klikoni këtu për të mësuar se si të regjistroheni për kurset: bit.ly/HowToRegisterGBWN

Kursi ofrohet edhe në gjuhën Shqipe!

Mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list