Tryezë Diskutimi: "Përmirësimi i Mbikëqyrjes dhe Raportimit në Qendrat e Kujdesit Shëndetësor Parësor kundër dhunës me bazë gjinore"

25.6.2024

U mbajt në datën 25 qershor tryeza e diskutimit me temë: "Përmirësimi i Mbikëqyrjes dhe Raportimit në Qendrat e Kujdesit Shëndetësor Parësor kundër dhunës me bazë gjinore".

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit “Avancimi i Barazisë Gjinore nëpërmjet Mbikëqyrjes dhe Raportimit në Shqipëri” (AGORA), financuar nga Bashkimi Evropian.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të prezantojë projektin dhe rezultatet e pritshme si dhe të krijojë sinergji ndërmjet projekteve dhe nismave të ngjashme për të rritur përpjekjet bashkëpunuese drejt barazisë gjinore dhe përgjigjeve efektive ndaj dhunës me bazë gjinore.

Na ndiqni!

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list