Përmbyllja e Moduleve të Trajnimit për Mentorët Socialë në Shqipëri

31.5.2024

Në datat 29-31 maj u zhvillua Moduli 5 dhe i fundit i përgatitjes së Mentoruesve Socialë në Shqipëri. Tema e këtij moduli ishte: “Zhvillimi profesional i mentorëve socialë/ Vlerësimi”.

Faleminderit Public (Association for Research, Communications and Development) për këtë program të shkëlqyer, si dhe Mentorëve tanë Socialë për idetë dhe angazhimin e tyre.

Ky trajnim u organizua në kuadër të projektit “Rritja e Punësimit përmes Mentorimit Social në Shqipëri”.

Ky aktivitet mbështetet nga projekti rajonal për Përfshirjen Sociale të Grupeve të Disavantazhuara në Ballkanin Perëndimor nga GIZ Albania.

Rikthehemi me ceremoninë e certifikimit më 7 qershor 2024!

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list