Mbrojtja e të Drejtave të Grave në Tregun e Punës: Takim me Punonjëse të Fasonerive në Shkodër

27.5.2024

Me datë 27 Maj 2024, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim organizoi një takim të veçantë me gratë punonjëse në sektorin e prodhimit të veshjeve dhe këpucëve në qytetin e Shkodrës. Tema kryesore e takimit ishte "Mbrojtja e të drejtave të grave në tregun e punës."

Në takim u ngriten problematika që hasin gratë punonjëse të sektorit gjatë punës së  përditshme si dhe u diskutua për rreziqet dhe të drejtat në punë, duke trajtuar çështje si sëmundjet, dispozitat për gratë shtatëzana, puna e natës, mëmësia, përkujdesja për fëmijët në ngarkim, leja prindërore, orët e punës, puna me turne, koha javore e punës dhe pushimet.

Një aspekt i rëndësishëm i diskutimit ishte pagat e denja. Është koha që t'i japim rëndësi të barabartë pagesës për punën që këto gra kryejnë. Një fokus i veçantë i diskutimit ishte organizimi dhe bashkëpunimi midis grave punonjëse në sektorin fason. Vetëm duke bashkuar zërat tanë dhe duke përdorur argumentet e forta, mund ta ndryshojmë këtë situatë. Le të krijojmë një shoqëri ku të drejtat gjinore respektohen dhe pagat janë të drejta.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list