GADC në Festivalin Tirana Sociale

13-14 maj 2024

Festivali Tirana Sociale: Per dy dite ne datat 13-14 maj 2024, koleget tane moren pjese ne Festivalin Tirana Sociale organizuar nga Bashkia Tiranë.

Patem mundesine qe te flisnim me grupe te ndryshme qytetaresh dhe organizatash te shoqerise civile dhe jo vetem, edhe me institucione publike mbi iniciativat e GADC-se.

Kontrata Sociale POP - Perballja e Ofertave Politike, nje dokument i hartuar me qytetaret ne kuader te zgjedhjeve vendore 2023 dhe i nenshkruar nga kryetari i bashkise z. Erion Veliaj, duke siguruar që zëri i qytetarëve do te dëgjohet dhe të reflektohet në politikat dhe programet per adresimin e prioriteteve qytetare.

Te drejtat e grave ne vendin e punes dhe informimi qytetar mbi numrin 0800 18 18 nje numer pa pagese i cili eshte ne dispozicion te grave te sektorit te prodhimit te veshjeve dhe kepuceve per te raportuar shkeljet ne vendin e punes.

Falenderojme per mbeshtetjen Olof Palmes Internationella Center Embassy of Sweden in Tirana dhe National Endowment for Democracy.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list