Takim me Gratë Punonjëse në Fasoneri të Ndryshme në Qytetin e Tiranës

2.4.2024

Me datë 2 Prill 2024, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim mblodhi në një takim të veçantë gratë punonjëse në sektorin e prodhimit të veshjeve dhe këpucëve në Tiranë. Diskutimi u zhvillua mbi temën: "Avancimi i të drejtave të grave në tregun e punës."

Në takim, u diskutua rëndësia e pagesave të drejta dhe të barabarta për punën e grave. U shqyrtuan kontratat e punës për gratë punonjëse në sektorin e fasonerive, duke analizuar detajet e mënyrave të punës, si kontratat individuale, kolektive, me kohë të caktuar dhe pa kohë të caktuar. Diskutimet u fokusuan në të drejtat dhe rreziqet në punë dhe u trajtuan çështje si sëmundjet, dispozitat për gratë shtatëzana, puna e natës, mëmësia, përkujdesja për fëmijët në ngarkim, leja prindërore, orët e punës, puna me turne, koha javore e punës dhe pushimet. Gjithashtu, u shqyrtua bashkëpunimi midis grave punonjëse në sektorin e fasonerive dhe roli i tyre në përmirësimin e kushteve të punës. Kjo iniciativë synon të promovojë një shoqëri ku të drejtat gjinore respektohen dhe pagat janë të drejta e të denja për të gjithë punonjësit.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list