Panel Diskutimi: “S’KA ORAR për dhunë dhe ngacmime në vendin e punës!”

Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” organizon Panelin e Diskutimit: “S’KA ORAR për dhunë dhe ngacmime në vendin e punës!”, që organizohet në kuadër të FemFEST 2024, në bashkëpunim me BASHArt.

Data: 06.03.2024
Ora: 16:00
Vendi: Teatri Kombetar (Holli)

Si një organizatë thellësisht e përkushtuar për të nxitur mjedise pune të sigurta dhe gjithëpërfshirëse, GADC i ka kushtuar përpjekje të gjera kërkimit dhe adresimit të këtyre sfidave gjatë viteve. Nëpërmjet hulumtimit dhe analizës rigoroze, ne kemi mbledhur njohuri për natyrën e shumëanshme të dhunës dhe ngacmimit në vendin e punës dhe kemi identifikuar strategjitë kryesore për parandalimin dhe ndërhyrjen.

Objektivat e këtij takimi përfshijnë:

  • Diskutim në lidhje me nuancat dhe kompleksitetin e dhunës dhe ngacmimit në vendin e punës.
  • Angazhim në një dialog bashkëpunues që synon identifikimin e qasjeve inovative dhe hapave të veprimit për të rritur sigurinë në vendin e punës dhe për të nxitur një kulturë dinjiteti dhe respekti.

Pjesëmarrja juaj në këtë aktivitet është thelbësore, pasi perspektivat dhe ekspertiza juaj unike do të pasurojnë kuptimin tonë dhe do të kontribuojnë në zhvillimin e një diskutimi me zgjidhje gjithëpërfshirëse. Së bashku, ne mund të bëjmë hapa domethënës drejt krijimit të mjediseve ku çdo individ ndihet i vlerësuar, i mbështetur dhe i fuqizuar në vendin e punës.

Ky aktivitet organizohet në kuadër të projektit “Përmirësimi i të Drejtave të Punës dhe Mbrojtjes së Grave, me fokus të veçantë tek gratë punonjëse në sektorin e veshjeve”, projekt i cili mbështetet nga Olof Palme International Center dhe Qeveria Suedeze.

Ju lutemi të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në adresën [email protected]
Ju falenderojmë për vëmendjen dhe angazhimin tuaj!

Ftese_PanelDiskutimi_06Mars2024 PDF DOCUMENT

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list