Moduli nr. 4 i Mentorimit Social për Integrimin në Punë të Grupeve të Disavantazhuara

Pergjate datave 11-13 Janar 2024 eshte mbajtur Moduli nr. 4 i programit te Mentorimit Social për Integrimin në Punë të Grupeve të Disavantazhuara. Me grupin tone te Mentoreve Sociale kemi filluar fazen e re, rekrutimi i personave te mentoruar dhe komunikimi me bizneset. 

Dhjetë mentorë socialë gjatë ketyre diteve kanë vazhduar pergatitjen e tyre se si të jenë konsulentë më të mirë punësimi, jo vetëm për mentorët e tyre, por edhe për bizneset që përballen me mungesë të fuqisë punëtore!

Mentorimi i integrimit në punë sjell perfitim per kompanitë (fuqi punëtore e përgatitur dhe e mbështetur) si dhe individët e mentoruar (mundësi për tu punuar dhe per tu rritur në biznese që kujdesen për punonjësit e tyre).

Pergatitja për Mentorët Socialë për Integrimin në Punë te grupeve te disavantazhuara po ndiqet nga "PUBLIC" nga Maqedonia e Veriut sipas programit te tyre te certifikuar  dhe po zbatohet nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) në kuadër të Projektit Rajonal te GIZ "Përfshirja sociale e grupeve te disavantazhuara në Ballkani Perëndimor”. 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list