Prezantimi i Analizës së Zinxhirit të Vlerave me Perspektivë Gjinore në nën-sektorin e Artizanit

31.10.2023

Më 31 tetor, GADC zhvilloi eventin ku u prezantua analiza e zinxhirit të vlerave me perspektivë gjinore në nën-sektorin e Artizanatit.

Nën-sektori i artizanatit ndikon ndjeshëm në ekonominë e Shqipërisë, duke ofruar të ardhura, punësim dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore.

Kjo analizë me perspektivë gjinore synon të kuptojë nën-sektorin e artizanatit të Tiranës, të vlerësojë pjesëmarrjen e grave, të zbulojë rolet e bizneseve mikro dhe të vogla, veçanërisht të grave artizane dhe të hartojë zinxhirët e vlerave. Seminari shqyrtoi këto gjetje në mënyrë gjithëpërfshirëse.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit: "Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe perspektiva gjinore në zinxhirin e vlerave të biznesit", mbështetur nga Gender Equity and Equality Action (GEEA) i Departamentit të Shtetit dhe Ambasada e SHBA në Tiranë.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list