POP - Fokus Grup me Qytetarët e Njësisë Administrative nr. 1, Tiranë

5.10.2023

Raporti i Monitorimit të Kontratës Sociale 2019-2023 POP Tirane!

Qendra Aleanca Gjinore per Zhvillim ka organizuar sot Fokus Grupin e pare me qytetaret e Njesise Administrative numer 1 ne Tirane. Diskutuam se bashku duke analizuar cfare bashkia Tirane ka adresuar pergjate 4 viteve dhe çfare prioritetesh mbeten akoma per vemendje me te shtuar.

Raporti yne i katert i monitorimit do të përmbajë të dhëna të qarta dhe të verifikuara për periudhën shtator 2022-shtator 2023.

Ky është një dokument i cili do të ndihmojë në monitorimin e përmbushjes së Kontratës Sociale dhe adresimit te prioriteteve te komunitetit. Falenderojme per mbeshtetjen POP - Perballja e Ofertave Politike, Olof Palmes Internationella Center, Ambasada e Suedise ne Tirane, National Endowment for Democracy.

Faleminderit për mbështetjen tuaj të vazhdueshme!
#KontrataSociale #RrjetiPOP #AngazhimiQytetar #DemokraciVendore #QytetarëtPërNdryshim #bashkiatirane

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list