Trajnim me Gratë Sipërmarrëse të Lagjes 12, Tiranë

4.10.2023

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim ka disa muaj që organizon trajnime për gratë sipërmarrëse që e zhvillojnë aktivitetin e tyre në njësi të ndryshme administrative të Bashkisë Tiranë. Këto trajnime po zhvillohen në kuadër të projektit "Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe Perspektiva Gjinore në Zinxhirin e Vlerave të Biznesit", i cili synon të adresojë çështjet e barazisë gjinore dhe fuqizimit ekonomik të grave në kontekstin e pandemisë COVID-19 dhe ndryshimeve klimatike.

Më 4 tetor u zhvillua trajnimi i radhës në Lagjen 12, ku u trajtuan temat e aksesit financiar, buxhetimit, produkteve bankare dhe të sigurimeve, si dhe zinxhiri i vlerave. Me qëllimin për të përmirësuar aksesin e grave në tregun e biznesit, për t'i fuqizuar ato dhe për të reduktuar pasiguritë që përjetojnë, pjesëmarrëseve iu ofruan informacione dhe udhëzime që do t’i ndihmojnë të marrin vendime të informuara në zhvillimin e biznesit të tyre.

Projekti mbështetet nga Gender Equity and Equality Action (GEEA) i Departamentit të Shtetit dhe Ambasada e SHBA në Tiranë.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list