Thirrje për Gratë Sipërmarrëse për të qënë pjesë e trajnimit “Fuqizimi i Grave në Biznes”

Ftojmë gratë sipërmarrëse në territorin e Bashkisë Tiranë të marrin pjesë në trajnimin “Fuqizimi i Grave në Biznes”.

Trajnimet do të zhvillohen gjatë periudhës prill, maj dhe qershor sipas grupeve që do të formohen dhe do te jenë nga ora 10.00-14.00.

Këto trajnime do të drejtohen nga ekspertë me shumë vite eksperiencë në mbështetje të grave sipërmarrëse dhe të trajnuar mbi rëndësinë dhe analizën e zinxhirit të vlerave të biznesit me perspektivë gjinore.

Të gjitha shpenzimet e transportit, drekës dhe pushimeve të kafesë mbulohen nga projekti.

Trajnimet  do të organizohen nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim- GADC, e cila është një organizatë lider në Shqipëri dhe në Evropën Juglindore e njohur për rolin e saj në prezantimin e çështjeve thelbësore në lidhje me të drejtat e grave, përfshirjen sociale dhe fuqizimi ekonomik, në kuadër të projektit “Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe perspektiva gjinore në zinxhirin e vlerës së biznesit", mbështetur nga Gender Equity and Equality Action (GEEA) i Departamentit të Shtetit.

Qëllimi i trajnimeve është të njohë pjesëmarrësit me metoda për të përmirësuar të ardhurat, zvogëlojnë pasiguritë me të cilat përballen në zinxhirin e vlerave të biznesit. Gjatë trajnimit do të ofrohen mundësi rrjetëzimi dhe financiare nga institucionet shqiptare që mbështesin biznesin.  

Aplikoni në adresën: gadc@gadc.org.al 

Afati i fundit për aplikim është 25 Prill 2023 në orën 17:00

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list