Sesion informues: Thirrje për aplikime për grante

Ne kuader te Rrjetit të Mbikëqyrjes së Buxhetimit Gjinor, organizuam një sesion informues në lidhje me "Thirrjen për Aplikime për Ngritjen e Kapaciteteve dhe Dhënien e Granteve" në Buxhetimin e Përgjigjshëm Gjinor dhe Përgjigjen e Qëndrueshme.

Si një organizatë e angazhuar për promovimin e barazisë gjinore, ne besojmë se kjo skemë granti është një hap thelbësor në arritjen e qëllimeve tona. Skema e granteve është pjesë e projektit FUQIZIMI I TRANSPARENCËS DHE LLOGARIDHËNIES PËR BARAZINË GJINORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR DHE MOLDAVI (RRJETI I MBIKËQYRJES SË BUXHETIMIT GJINOR (RrMBGj), FAZA II)”

Kjo skemë granti ka potencialin për të promovuar barazinë gjinore dhe qëndrueshmërinë në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi, dhe ne inkurajojmë të gjitha organizatat e interesuara të paraqesin aplikimet e tyre deri ne date 7 prill 2023.

Per te mesuar me shume mbi detajet e aplikimit ju lutemi te klikoni ketu: bit.ly/3yVQgO6
Per te ndjekur prezantimin e mbajtur gjate sesionit informues ju lutemi te klikoni ketu: bit.ly/40qkbdp

Projekti mbeshtetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list