Strategjitë e marketingut për gratë sipërmarrëse të theksuara në trajnimin e biznesit gjithëpërfshirës gjinor në Tiranë

Më datë 10 Mars 2023, në Kalanë e Tiranës u zhvillua sesioni i dyte i trajnimit për gratë sipërmarrëse që operojnë në Bashkinë e Tiranës. Temat e mbuluara përfshinin teknikat dhe strategjitë e marketingut, me fokus të veçantë në analizën SWOT dhe promovimin e bizneseve bazuar në pikat e tyre të forta.

Ky trajnim ishte pjesë e një sërë trajnimesh për ngritjen e kapaciteteve të organizuara nga Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim si pjesë e projektit “"Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe perspektiva gjinore në zinxhirin e vlerave të biznesit”, i cili mbështetet nga Gender Equity and Equality Action (GEEA) i Departamentit të Shtetit.

Gjatë sesionit u prezantua koncepti i zinxhirit të vlerave së një biznesi nga perspektiva gjinore dhe gratë sipërmarrëse diskutuan pikat e tyre të forta si dhe nevojën e tyre për trajnime dhe kualifikime.

Trajnime të ngjashme do të zhvillohen në të ardhmen edhe për grupe të tjera grash sipërmarrëse në Tiranë.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list