Trajnim mbi Zinxhirin e Vlerave me Perspektivë Gjinore dhe Marketingun për Gratë Sipërmarrëse në Tiranë

09.03.2023: Qendra "Aleanca Gjinore per Zhvillim" organizatë joqeveritare që punon për promovimin e barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave, ka iniciuar një projekt të ri të titulluar "Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe perspektiva gjinore në zinxhirin e vlerave të biznesit". Projekti mbështetet nga Gender Equity and Equality Action (GEEA) i Departamentit të Shtetit dhe objektivi kryesor i tij është fuqizimi i grave sipërmarrëse në Bashkinë e Tiranës duke u ofruar atyre aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të pasur sukses në biznes.

Në kuadër të këtij projekti, Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim ka nisur organizimin e një sërë trajnimesh në terren për gratë sipërmarrëse në Bashkinë e Tiranës. Trajnimi i parë u zhvillua në 9 Mars 2023, në Hotel Sokrat, me fokus Teknikat dhe Strategjitë e Marketingut, me theks të veçantë Marketingun Dixhital dhe Median Online.

Gjatë sesionit të trajnimit, grave sipërmarrëse iu dha një pasqyrë gjithëpërfshirëse e projektit dhe konceptit të zinxhirit të vlerave të biznesit nga perspektiva gjinore. Trajnuesit diskutuan gjithashtu rëndësinë e përfshirjes së parimeve të barazisë gjinore dhe barazisë në të gjitha aspektet e funksionimit të një biznesi.

Për më tepër, gratë sipërmarrëse bashkëpunuan me njëra-tjetrën për të krijuar një plan marketingu tipik, duke përfshirë të gjithë komponentët e nevojshëm për një biznes të suksesshëm. Trajnimi ishte shumë interaktiv, me pjesëmarrësit që u përfshinë në diskutime në grup, studime të rasteve dhe ushtrime praktike.

Ky trajnim është vetëm i pari në serinë e sesioneve trajnuese që do të zhvillohen për grupe të tjera të grave sipërmarrëse në Tiranë. Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" është e përkushtuar t'u ofrojë grave sipërmarrëse aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të pasur sukses në biznes, si pjesë e misionit të tyre më të gjerë për të promovuar barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave.

 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list