Kontrata Sociale 2023: Fokus grup me qytetaret Nj.A. nr. 3 dhe nr. 4 Tirane

1.3.2023: Qendra Aleanca Gjinore per Zhvillim ka organizuar 2 takime me banoret e Njesia Administrative Nr.3 dhe Njesia Administrative Nr.4 ne Bashkia Tiranë 

Diskutuam se bashku ne kuader te POP – Perballja e Ofertave Politike prioritetet dhe nevojat e qytetareve ne zonat ku banojne per perpilimin e Kontrates Sociale, e cila do ti prezantohet kandidateve gjate muajit Prill 2023 ne Forumin Publik te Tiranes ne kuader te zgjegjeve vendore te 14 majit.

Por, cfare thone qytetaret dhe cilat jane disa prej shqetesimeve te tyre:   

  • Njesia numer 3: Ka nevoje per nderhyrje ne rrugen Kongresi i Manastirit dhe Arkitekt Sinani  
  • Njesia numer 4: Kompania e pastrimit nuk mbledh koshat dhe mbetjet ne menyre te rregullt, rruget e lagjeve jane te papastra.   
  • Banoret e te dy njesive vleresojne njoftimet dhe sherbimet qe ofron njesia administrative, por kane me pak informacion sa i perket veprimtarise se Keshillit Bashkiak; Programit te Transparences apo regjistrit te kerkes/ankesave apo programit te transparences. Stacioni i pare per marrje informacioni jane Njesite Administrative.  
  • Pak informacion kane banoret sa i perket programeve per te rinjte apo sherbimeve per kete kategori.
  • Programi i nxitjes se punesimit per grate njihet, por shume pak kane aplikuar!
  • Qytetaret e vleresojne punen e njesise administrative ne vecanti por kerkojne shtimin e Qendrave Komunitare prane njesive te tyre.   
  • Kerkohet cilesia e ujit te pijshem dhe furnizimi 24 ore   
  • Transporti publik nuk permbush kushtet per personat me aftesi te kufizuar si edhe ka probleme me oraret.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list