Kontrata Sociale 2023: Fokus grup me qytetaret Nj.A. nr. 1 Tirane

28.2.2023 Ne kuader te POP – Perballja e Ofertave Politike kemi filluar pergatitjet per Forumet Publike mes qytetareve dhe kandidateve per kryetare bashkie per zgjedhjet vendore 2023. Stacioni i pare jane fokus grupet me qytetaret per te prioritizuar nevojat e tyre ne zonat ku banojne per perpilimin e Kontrates Sociale, e cila do ti prezantohet kandidateve gjate muajit Prill 2023. Sot ishim ne Njesia Administrative numer 1 ne Bashkia Tiranë ku analizuam arritjet e dritanishme dhe diskutuam nevojat e komunitetit bazuar ne kater shtylla kryesore:

Infrastruktura dhe Sherbimet Publike – Banoret e kesaj njesie vleresojne punen por kerkojne nderhyrje ne adresa specifike rruge si ne Hasan Prishtina; prane Arkivit te Shtetit; apo dhe rruga Gjin Marku. Nevoje per cerdhe; kopshte dhe shkolla te reja kjo per shkak te mbingarkeses neper grupe apo klasa.

Demokracia Vendore – Banoret vleresojne njoftimet dhe sherbimet qe ofron njesia administrative, por kane pak informacion sa i perket veprimtarise se Keshillit Bashkiak; Programit te Transparences apo regjistrit te kerkes/ankesave apo programit te transparences.

Zhvillimi Ekonomik Vendor – Pak informacion kane banoret sa i perket programeve per te rinjte apo sherbimeve per kete kategori. Programi i nxitjes se punesimit njihet por nuk eshte i mjaftueshem!

Dimensioni Social ne nivel vendor – Qytetaret e vleresojne punen e njesise administrative ne vecanti dhe bashkise ne teresi, por kane te nevojshem shtime te sherbimeve per kategori te ndryshme.

 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list