Thirrje Publike për Aplikime për Ngritjen e Kapaciteteve në Buxhetimin e Përgjigjshëm Gjinor dhe përgjigjes së qëndrueshme nga Rrjeti i Mbikëqyrësve të Buxhetimit Gjinor

Rrjeti i Mbikqyrjes së Buxhetimit Gjinor (RjMBGj) shpall Thirrjen Publike për Aplikime për Ngritjen e Kapaciteteve dhe Dhënien e Granteve për Buxhetimin e Përgjigjshëm Gjinor dhe përgjigjes së qëndrueshme nga Rrjeti i Mbikëqyrjes së Buxhetimit Gjinor nga Maqedonia e Veriut, Serbia, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, dhe Moldavia.

Referenca e Kërkesës Nr: 2841/02/23

Projekti: FUQIZIMI I TRANSPARENCËS DHE LLOGARIDHËNIES PËR BARAZINË GJINORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR DHE MOLDAVI (RRJETI I MBIKQYRJES SË BUXHETIMIT GJINOR (RrMBGj), FAZA II)

Financuar nga: Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar

Partnerët Zbatues: Centre for Research and Policy Making, Gender Alliance for Development Centre; Centre for Civil Society Promotion; Kosovo Women’s Network; Women Action; Gender Knowledge Hub, Keystone Moldova

Per te lexuar Thirrjen e Plote me kriteret dhe afatet, ju lutemi te klikoni ketu

Per te shkarkuar formularin e aplikimit, ju lutemi te klikoni ketu

Per te lexuar prezantimin e Sesionit Informativ, ju lutemi klikoni ketu

Dorëzimi dhe Afati: Formulari i plotësuar i aplikimit, koncepti dhe dokumentet duhet t'i dërgohen drejtpërdrejt menaxherit të granteve dhe nxënies të RrMBGj - Elena Acevska në adresën e mëposhtme të e-mailit: [email protected] jo më vonë se data 07.04.2023 COB.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list