Mundesi bashkepunimi: Konsulent i jashtem me ekspertize mbi dhunen me baze gjinore

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC), organizatë jofitimprurëse shqiptare me seli në Tiranë, fton aplikime nga ekspertë shqiptarë për pozicionin e mëposhtëm: Konsulent/e e jashtme me ekspertize mbi dhunen ne familje. 

Konsulenti/ja do te realizoje Termat e References (te listuara me poshte) ne kuader te Projektit "Institucionalizimi i sherbimeve cilesore te rehabilitimi dhe integrimit per te mbijetuarat e dhunes" financuar nga Austrian Development Agency ne Serbi. 

Termat e References: 

  • Pergatitja dhe analizimi ne raport i situates se sherbimeve nga qendrat e sherbimeve sociale private dhe publike ne lidhje me sherbimet e rehabilitimit dhe riintegrimit brenda sistemit te nmireqenies sociale ne Republiken e Shqiperise per grate e mbijetuara te dhunes. 
  • Te realizoje 10 intervista te thelluara (sipas nje pyetesori te pergatitur paraprakisht) ne lidhje me kete analize 
  • Drafti i pare duhet te realizohet deri ne 1 tetor 2022
  • Finalizimi i produktit deri ne date 15 dhjetor 2022

 

Aplikantet dhe afatet kohore te aplikimit 

Ftohen te gjithe te interesuarit/at te aplikojne deri ne date 29 korrik 2022 ne adresen e email: [email protected] duke derguar bashkangjitur aplikimit: Letren shoqeruese te aplikimit, CV-ne si edhe oferten financiare. 

Nese keni pyetje apo paqartesi, ftoheni te na shkruani prane [email protected] deri ne date 15 korrik 2022. 

 

 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list