E premtja feministe me studentet - Në kuadër të 16 diteve te aktivizmit kunder dhunes me baze gjinore

2.12.2022

E premtja feministe me studentet e Fakultetit te Shkencave Sociale, Departamenti i Filozofise Diskutojme mbi Barazine gjinore dhe rolin dhe aktivizmin e studenteve.


#16DaysofActivism2022 #feministfriday

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list