Shkolla Dimërore "Siguria dhe Shëndeti në Punë në Fabrikat e Tekstileve dhe Kepuceve

Eshte mbajtur ne datat 18 - 19 nentor 2022 Shkolla e Parë Dimërore "Siguria dhe Shëndeti në Punë në Fabrikat e Tekstileve dhe Kepuceve" e cila u organizua ne Durres me perfaqesues te Keshillave te Sigurise dhe Shendetit ne Pune nga Fabrikat e prodhimit te veshjeve dhe kepuceve.

Gjate dites se pare pjesemarresit paten mundesine e marrjes se informacionit te thelluar mbi Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë; Funksionimin e Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë; Planin e Veprimit dhe Vlerësimin e Rrezikut; Informacion mbi Mjekun e kompanisë dhe rolin e tij në bashkëpunim me Këshillin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë. Gjithashtu ne lidhje online me Organizaten Qendra për Politikat e Emancipimit ne Serbi, pjesemarresit u njohen me Funksionimin e Keshillave te SSHP në Ballkanin Perëndimor dhe me Përvojen e Clean Clothes Campaign.

Ne diten e dyte pjesemarresit u njohen edhe me Konventen e Organizatës Ndërkombëtare të Punës - ILO C190 Konventa për dhunën dhe ngacmimin; Orientimin praktik nga Inspektoriati i Punes mbi funksionimin e KSSHP si edhe Bashkëpunimin e KSSHP me punëtorët dhe punëdhënësit. Përfitimet që sjell bashkëpunimi periodik për kompaninë dhe punonjësit. Falenderojme pjesemarresit per angazhimin e tyre te plote pergjate ketyre dy diteve, si edhe trajneret, ekspertet si edhe perfaqesuesit e Inspektoriat te Punes; Solidarity Centre dhe Shoqaten kombëtare te Fasonisteve/Prodhuesve te veshjeve dhe këpucëve Pro Eksport.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list