Tryezë Diskutimi "Aleancat Lokale Feministe Mjedisore"

Qendra "Aleanca Gjinore per Zhvillim" ka organizuar ne date 2 nentor ne format hibrid Tryezen e Diskutimit "Aleancat Lokale Feministe Mjedisore"

Ne kete takim, kishim mundesine qe te diskutonim se bashku me organizata te shoqerise civile, rolin e grave, vajzave dhe te rinjve ne advokimin e ceshtjeve mjedisore dhe rolin e rëndësishëm që mund të luajnë gratë në inkurajimin e veprimeve në lidhje me mjedisin.
Gjate zhvillimit te ketij projekti, se bashku me partneret kemi arritur te ngreme Tre Grupe Feministe per Mjedisin ne Puke; Kamez dhe ne Vlore. 

Gjate ketij takimi u prezantua gjithashtu edhe Dokumenti i Politikave "Gjinia dhe Mjedisi ne Shqiperi" i cili do te shperndahet gjeresisht.

Deri ne muajin dhjetor se bashku me grupet e krijuara do te advokojme prane pushtetit vendor per ceshtjet e ngritura nga grate, vajzat dhe te rinjte ne te tre bashkite e perfshira.
Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit “Krijimi i Aleancave Feministe Lokale dhe Mjedisore”, i zbatuar nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”.

Projekti mbështetet nga “Reactor Research in Action” dhe partnerët e tyre përmes Aksionit "Përparimi i Barazisë Gjinore përmes Procesit të Anëtarësimit në BE". Ky Aksion financohet nga Bashkimi Evropian European Commission dhe bashkëfinancohet nga Agjensia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Organizimi i këtij eventi është përgjegjësi e vetme e GADC dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian ose të Agjencisë Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

#NdjeshmëriGjinoreQasjenëBE #PromovimiiBarazisëGjinore #bepërbarazinëgjinore #gendersensitiveeuaccession #NdjeshmëriGjinoreQasjenëBE

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list