Puke _Advokacia mjedisore dhe roli i grave si aktore kyç për ndryshimin

Gjate fundit te shtatorit dhe ditet e para te tetorit kemi organizuar disa takime me grupe vajzash, grash dhe te rinjsh duke krijuar Aleancen Lokale Feministe Mjedisore ne Puke.
Se bashku do te advokojme ne takimin me perfaqesues te bashkise Puke mbi ceshtje mjedisore qe lidhen drejtperdrejt me jetesen e perditshme te grave, vajzave dhe te rinjve.

Advokojme se bashku per ceshtjet mjedisore dhe tregojme sesa te forta dhe sa rendesi te madhe ka angazhimi i grave dhe vajzave per ceshtje te tilla.

Ky takim u mbajt në kuadër të Projektit “Krijimi i Aleancave Feministe Lokale dhe Mjedisore”, i zbatuar nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”. Projekti mbështetet nga Reactor Research in Action/ Реактор истражување во акција dhe partnerët e tyre përmes Aksionit "Përparimi i Barazisë Gjinore përmes Procesit të Anëtarësimit në BE". Ky Aksion financohet nga Bashkimi Evropian European Commission dhe bashkëfinancohet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

Përmbajtja e këtij postimi është përgjegjësi e vetme e GADC dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian ose të Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar.
#NdjeshmëriGjinoreQasjenëBE, #PromovimiiBarazisëGjinore #bepërbarazinëgjinore #gendersensitiveeuaccession

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list