Takim me te rinjte e Kamzes_Advokacia mjedisore dhe roli i grave si aktore kyç për ndryshimin

7.9.2022: A e dini se GADC qe prej fillimit te shtatorit ka vijuar takime me gra dhe vajza, per Advokacine mjedisore dhe rolin e tyre kyç për ndryshimin!

Ketu jemi me grupin e te rinjve ne Kamez, te rinj energjik dhe me pasion per tu perfshire dhe per tu ndikuar per ndryshime.

Deshira e tyre ishte të informohen më shumë, të kene mundesi për takime të tjera në grup dhe pse jo të krijojne një SKUADER ku nen mbeshtetjen e të rriturve të jenë Ata zëri informues për të rinj të tjerë në zonë.

Projekti mbështetet nga Reactor Research in Action/ Реактор истражување во акција dhe partnerët e tyre përmes Aksionit "Përparimi i Barazisë Gjinore përmes Procesit të Anëtarësimit në BE". Ky Aksion financohet nga Bashkimi Evropian European Commission dhe bashkëfinancohet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

Përmbajtja e këtij postimi është përgjegjësi e vetme e GADC dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian ose të Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar.


#NdjeshmëriGjinoreQasjenëBE, #PromovimiiBarazisëGjinore #bepërbarazinëgjinore #gendersensitiveeuaccession

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list