Durres_Trajnim me anëtarë të Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në Sektorin Fason

28.9.2022 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim në kuadër të projektit “Sigurimi i kushteve të mira të punës për gratë punëtore në fabrikat e veshjeve dhe këpucëve në Shqipëri” mbështetur nga Olof Palme International Centre, po organizon ne disa qytete te vendit trajnime me anetaret e Keshillave te Sigurise dhe Shendetit ne Pune prane fabrikave fason. 

Ketu jemi ne Durres me anetaret e KSSHP te fasonerise "Ambra" e cila numeron me shume se 400 punetore. Gjate takimit diskutuam me anetaret: • Bazën ligjore • Pse janë të nevojshëm KSSHP • Përfitimet e Kompanisë në ngritjen e këtyre këshillave • Çfarë trajtojnë KSHSHP etj. Gjithashtu shqyrtuam dokumentin e vleresimit te riskut dhe se bashku me anetaret perpiluam Planin e Keshillit te Sigurise dhe Shendetit ne Pune, me masa te pergjithshme dhe masa te vecanta sipas profilit. 

Trajnime te njejta po mbahen edhe ne Shijak; Vlore; Elbasan; Shengjin; Lezhe; Shkoder dhe Tirane. 

 

 

 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list