Puno me ne!

Po kërkojmë dy Koordinatorë Projektesh! 

1. Koordinator Projekti për të Drejtat në Punë
Për të aplikuar: Ju lutem dërgoni (i) një Letër Motivimi, (ii) një Curriculum Vitae, dhe (iii) Informacionet e kontaktit për tre referenca në: gadc@gadc.org.al  
Afati i aplikimit: 5 shtator 2022

Ndiqni linkun për të mësuar më shumë: https://gadc.org.al/d/418/job-opportunity-project-coordinator-for-labour-rights  

2. Koordinator Projekti për Buxhetimin Gjinor
Për të aplikuar: Ju lutem dërgoni (i) një Letër Motivimi, (ii) një Curriculum Vitae, dhe (iii) Informacionet e kontaktit për tre referenca në: gadc@gadc.org.al  
Afati i aplikimit: 9 shtator 2022

Ndiqni linkun për të mësuar më shumë: https://gadc.org.al/d/419/job-opportunity-project-coordinator-for-gender-budgeting  

 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list