Trajnime me ofruesit e kujdesit shendetesor per reagimin ndaj rasteve te dhunes ne familje

Profesionistët e kujdesit shëndetësor janë shpesh të parët që zbulojnë nëse gratë kanë përjetuar dhunë nga burrat, prandaj është e rëndësishme që mjekët dhe infermieret të sigurohen që kjo të mos jetë një mundësi e humbur për t'i referuar pacientët në organizatat lokale të grave që mbështesin të mbijetuarat e dhunës!


Në këtë kuadër, GADC ka organizuar trajnime me përfaqësuese të Qendrave Shëndetësore të Tiranës të cilat u njohën me Udhëzimet për ofruesit e kujdesit shëndetësor si reagim ndaj rasteve të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Gjithashtu u diskutua edhe mbi bashkëpunimin efektiv që duhet të kenë ofruesit e kujdesit shëndetësor me shërbimet e specializuara të mbështetjes së grave si reagim ndaj rasteve të dhunës në familje.


WAVE Network
#endVAWG #CSSPagainstSV #endsexualviolence

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list