Pukë - Diskriminimin Gjinor ne Vendin e Punes

Gjate trajnimit në Pukë, u ndane me pjesemarreset informacione rreth kornizës ligjore mbi diskriminimin me baza gjinore në tregun e punës si dhe trajtimin e diskriminimit në punë në Shqiperi.|

Përveç mundësive të raportimit të këtyre rasteve ne numrin jeshil 080018 18, pjesëmarrëset u njohen edhe me punën e GADC lidhur me avancimet per luften kunder diskriminimit.

Ju ftojme te ndiqni linkun https://fb.me/e/1mzibJs77 ku do te gjeni eventin lancues mbi Raportin e dyte te Diskriminimit me Baze Gjinore dhe Puna ne Shqiperi, qe do te publikohet ne date 15 mars 2022.

Ky aktivitet u mbeshtet nga BE dhe u bashkëfinancua nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar.

Opinions and
Suggestions

Here you will find feedback from GADC, various suggestions as well as opinions

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list