Malesi e Madhe - Diskriminimi Gjinor në Vendin e Punës

Flasim per Diskriminimin Gjinor ne Vendin e Punes ne Malesi të Madhe!

Gjate trajnimit u ndane me pjesemarreset informacione rreth kornizës ligjore mbi diskriminimin me baza gjinore në tregun e punës si dhe trajtimin e diskriminimit në punë në Shqiperi.

Përveç mundësive të raportimit të këtyre rasteve ne numrin jeshil 080018 18, pjesëmarrëset u njohen edhe me punën e GADC lidhur me avancimet per luften kunder diskriminimit si edhe u informuan mbi Raporti e dyte te Diskriminimit me Baze Gjinore dhe Puna ne Shqiperi, qe do te lançohet ne date 15 mars 2022 https://fb.me/e/1mzibJs77

Ky aktivitet u mbeshtet nga BE dhe u bashkëfinancua nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list