Edicioni i tetë i Buletinit të Rrjeti Mbikqyrës i Buxhetimit Gjinor

Qasjet e Ndryshme për Buxhetet e Përgjigjshme Gjinore në 2022 – Buletini i tetë i RrMBGj

Në botimin e fundit të Buletinit të RrMBGj, ju informojmë mbi qasjet e ndryshme, përmes të cilave rrjeti ynë ndikoi në informimin dhe debatet për përfshirjen e komponentit gjinor, në proçesin e buxhetimit në Ballkanin Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë.

Dokumentet e politikave publike, pjesëmarrja në komisionet parlamentare për barazinë gjinore, financat dhe buxhetimin, si dhe letrat e hapura janë disa nga qasjet të cilat synuan jo vetëm vënien në lëvizje të deputetëve dhe shoqërisë civile, por dhe ndërgjegjësimin e tyre mbi mangësitë në alokimet e propozuara buxhetore dhe programet për rritjen e barazisë gjinore në vitin 2022.

Për më shumë detaje, si dhe për të mësuar më shumë mbi rekomandimet e dhëna, ju ftojmë të lexoni buletinin e tetë këtu.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list