Edicioni i peste i Buletinit të Rrjeti Mbikqyrës i Buxhetimit Gjinor

Buletini i pestë ju prezanton me historitë e suksesit të përpjekjeve tona të advokimit për realizimin e treguesit SDG5c1 “Proporcioni i vendeve me sisteme për të ndjekur dhe për të bërë alokime publike për barazinë gjinore”.

Në këtë Buletin ju informojmë për këtë përparim ndërsa vazhdojmë të vërejmë, hulumtojmë, analizojmë dhe advokojmë për Buxhetimet Gjinore!

Ne jemi jashtëzakonisht krenarë që progresi është vërejtur në të shtatë vendet e synuara dhe ju nxisim që të lexoni më tepër mbi këto suksese këtu.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list