Edicioni i katert i Buletinit të Rrjeti Mbikqyrës i Buxhetimit Gjinor

Botimi i ri i Buletinit të Rrjetit të Vëzhguesve të Buxhetimit Gjinor (RrVBGj)- Sa të përgjigjshme ishin masat e rimëkëmbjes kombëtare për Covid-19 ndaj gjinisë?

Raporti i Buxhetimit Gjinor #4 paraqet rezultatet e vlerësimeve financiare që tregojnë shpërndarjen e pabarabartë gjinore të fondeve publike dhe financimeve specifike të rimëkëmbjes, të planifikuara për përfitimin e bizneseve, për të ruajtur vendin e punës, dhe që rrallë drejtohen ndaj infrastrukturave sociale si shëndetësia, arsimi, shërbimet e përkujdesjes.

Ndonëse gratë kanë qenë përfituese të masave fiskale të synuara për të ruajtur vendet e punës, ato janë prekur kryesisht nga masa të tjera jo-fiskale në lidhje me praktikat e izolimit gjatë pandemisë të cilat ndikuan në mënyrë jo-proporcionale tek ato duke rritur kështu punën e papaguar të kujdesit.

Lexoni këtu gjendjen aktuale lidhur me këtë çështje në rajonin e BP dhe Republikës së Moldavisë.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list