Edicioni i parë i Buletinit të Rrjeti Mbikqyrës i Buxhetimit Gjinor

Shikoni përmbledhjen e aktiviteteve të realizuara deri më tani në kuadër të projektit “Rrjeti Mbikqyrës i Buxhetimit Gjinor në Ballkanin Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë” në edicionin e parë të buletinit të RrMBGj.

 

Lexoni buletinin këtu

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list