Tryeze Rajonale Diskutimi "Statusi i Grave Sipërmarrëse në Ballkanin Perëndimor”

11.1.2022 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) në bashkëpunim me Dhomën Ekonomike të Gruas në Shqipëri organizuan aktivitetin rajonal: “Statusi i Grave Sipërmarrëse në Ballkanin Perëndimor”

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit: “Ajo drejton”, mbështetur nga Qeveria Hollandeze dhe për Shqipërinë zbatohet nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim. Në këtë tryezë diskutimi moren pjesë përfaqësuese të rrjeteve kombëtare të grave sipërmarrëse nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovia, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

Aktiviteti u përshëndet edhe nga znj. Maja Handjiska Trendafilova, Shefe e Departamentit të Programimit, pranë Këshillit Rajonal të Bashkëpunimit dhe znj. Aida Lahi, nga Ambasada Hollandeze në Shqipëri.

Në këtë aktivitet u ndanë eksperienca nga Znj. Lina Tsalampasi, Sekretare e Përgjithshme e Platformës së Grave Sipërmarrëse, Presidente e Shoqatës së Grave Sipërmarrëse në Greqi dhe Koordinatore për Koalicionin e Grave në Ballkan.

Opinions and
Suggestions

Here you will find feedback from GADC, various suggestions as well as opinions

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list